Het belang van (goed) isoleren

Energiebesparing

Verwarming en koeling van gebouwen veroorzaakt wereldwijd de meeste uitstoot van het broeikasgas CO2. Het is mede daarom van belang dat warmte of koude daar in een gebouw worden afgegeven, waar dat nodig is. Juist om die reden zijn professioneel geïsoleerde leidingen in de verwarming- en klimaattechniek essentieel.

Het isoleren van leidingen is een rendabele activiteit. Ongeïsoleerde leidingen geven namelijk warmte af in ruimten waar dat niet nodig is. Zo geven bijvoorbeeld leidingen tegen het plafond warmte af op een plek waar geen directe behoefte is. Isolatie van die leidingen geeft dan een direct financieel rendement. De terugverdientijd ligt in de meeste gevallen binnen 1 jaar.

Niet alleen tegen energieverspilling

voorbeeld leidingisolatie energie besparenDoor leidingen, afsluiters, pompen en overgangen te isoleren, wordt niet alleen energieverspilling tegengegaan. Goede isolatie zorgt er ook voor dat er geen condensvorming op kan treden. Op de lange duur kan condensvorming leiden tot bijvoorbeeld schimmel- of mosvorming.

Een ander belangrijk aspect is corrosievorming (roest) en oxidatie. Bepaalde isolatiematerialen bevatten chemische bestanddelen die dit proces kunnen veroorzaken of versnellen. Redenen genoeg om goed te kijken naar het isolatiemateriaal dat je gebruikt. Een goed functionerende en uitgevoerde installatie is het beste visitekaartje dat je als installateur kunt hebben.

Breaam duurzaam bouwen

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen. Voor nieuwe gebouwen wordt steeds vaker met Breeam normering gewerkt. De Breeam norm stimuleert het toepassen van materialen met een verantwoorde herkomst. De materiaalkeuze bepaalt daarmee het aantal punten dat behaald kan worden voor de Breeam certificering. Zowel in de ontwerp- als in de opleverfase moet aangetoond kunnen worden dat het materiaal een verantwoorde herkomst heeft. Daarom is en wordt de keuze van de materialen steeds belangrijker, ook bij het isoleren van leidingen.

Dynamisch

De wereld van isolatiematerialen is dynamisch. Enerzijds worden fabrikanten uitgedaagd om aan steeds scherpere wet- en regelgeving te voldoen. Anderzijds zorgt de vraag vanuit de markt ervoor dat ook daardoor de lat steeds hoger komt te liggen. Dit heeft ertoe geleid dat er een continue wedloop is ontstaan, met als doel isolatiematerialen te blijven verbeteren en te laten aansluiten bij veranderende eisen, wensen en behoeften. Benieuwd naar wat wij u als Thermaflex hebben te bieden? Neem dan gerust contact met mij op.

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder