Het invoeren van een effectieve prijs op CO2-uitstoot

Op deze webpagina vind je achtergrondinformatie en concrete tools die je helpen inzicht te krijgen in het beprijzen van CO2-uitstoot. Welke prijs zouden we nu bijvoorbeeld al moeten betalen om de maatschappelijke kosten te dekken van een veranderend klimaat? En bereken zelf eenvoudig wat jouw onderneming zou moeten afdragen wanneer er die prijs op CO2 komt.


Wat betekent een prijs op CO2 voor jouw bedrijf?
Een testcase met CO2-beprijzing, die we samen met drie mkb-bedrijven uitvoerden, laat zien wat een prijs op CO2 concreet betekent voor een onderneming. Bekijk hier de resultaten > en doe er je voordeel mee.


Prijs op CO2 belasting voor klimaat

Wat zijn de maatschappelijke kosten van klimaatverandering?
Hoe beïnvloed extreem weer onze gezondheid, huisvesting en bedrijfsvoering en welke prijs moeten we daar nu eigenlijk al voor betalen? En welk bedrag zou jij zelf bereid zijn te betalen? Ontdek het hier >


Belastingstelsel vergroenen om klimaatverandering tegen te gaan

Hoe ziet het beprijzen van de uitstoot van CO2 eruit?
Hoe leidt deze maatregel tot het behalen van klimaatdoelstellingen terwijl het tegelijkertijd de inkomens van burgers en bedrijven zo veel mogelijk in takt houdt? Enkele experts aan het woord >.


terugverdientijd energiebesparende investering

Stel dat de prijs op het veroorzaken van duizend kilogram CO2 €60,- kost (een prijs die genoemd wordt voor het jaar 2020 om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden), wat betekent dat dan voor jouw organisatie of voor nieuwe investeringen? Bereken hier > je CO2-voetafdruk en krijg inzicht in eigen kosten.


Stappenplan zonder tekst

Hoe meer je nu alvast bespaart op energieverbruik en energie zelf duurzaam opwekt of inkoopt, hoe lager straks je CO2-kosten. Gebruik het 5-stappenplan voor CO2-neutraal ondernemen > en start met duurzamer ondernemen.


Groen vinkje

Lees hier hoe je als bedrijf zelf kunt gaan werken met een interne schaduwprijs op CO2 >. Het leidt tot minder klimaatverandering en meer energiebesparing en duurzame energie.


Op zoek naar meer achtergrondinformatie over het invoeren van een effectieve CO2-prijs? Type dan bijvoorbeeld het woord CO2-belasting, CO2 prijs of Klimaatbeleid in op onze nieuwspagina > onder het kopje ‘Zoeken in nieuwsberichten’ rechtsboven op de pagina.