“Het is aan ons om werk te maken van het klimaat”

Klimaatverandering

Nobelprijswinnaar Albert Einstein was ervan overtuigd dat politiek moeilijker is dan wetenschap. Politics is more difficult than physics, zei hij ooit. Is wetenschap inderdaad minder ingewikkeld dan politiek? Als je de recente internationale klimaatonderhandelingen in Lima bekijkt, dan zou je dat haast wel denken. En dat terwijl de urgentie en noodzaak om door te pakken groter dan ooit is.

Toch blijf ik ondanks de moeizame onderhandelingen in Lima optimistisch over de kansen op een nieuw klimaatakkoord in Parijs eind 2015. De signalen van de internationale klimaatbijeenkomsten in zowel New York als Lima en eerdere klimaatafspraken tussen landen als de Verenigde Staten en China tonen aan dat landen willen bewegen. En dat ze dat samen willen doen met bedrijven en steden. Het is nu zaak dat we die signalen omzetten in daden. Daden die zijn gebaseerd op de wetenschappelijke feiten en analyses die door het IPCC verzameld, beoordeeld en met elkaar in verband worden gebracht.

Klimaatwetenschap geeft vaste grond

Het is de klimaatwetenschap die politici, beleidsmakers en de samenleving vaste grond onder de voeten kan geven voor het nemen van goede en effectieve besluiten. Dat is essentieel voor zo’n complex vraagstuk als klimaatverandering. Het IPCC bouwt bruggen tussen wetenschap en beleid. En daar ligt juist de kracht van de IPCC-rapporten. Zij bieden ons een volledig, betrouwbaar en actueel beeld van alle beschikbare wetenschappelijke literatuur op het gebied van klimaatverandering. Het IPCC laat duidelijk de gevolgen van verschillende handelingsperspectieven zien. En trekt daar conclusies uit die verder gaan dan de afzonderlijke wetenschappelijke artikelen. Daarmee vormt dit rapport het kennisfundament voor de internationale klimaatonderhandelingen die moeten leiden tot een nieuw klimaatakkoord eind 2015 in Parijs.

De rol van de politiek is een andere dan die van de wetenschap. Politiek moet gebaseerd zijn op waarden en idealen. Daarvoor zijn feiten en controleerbare inzichten onontbeerlijk. Als we blind zijn voor wetenschappelijke inzichten, hollen we van incident naar incident en rennen we van spandoek naar spandoek. Dat moeten we voorkomen, want daar zijn de vraagstukken te complex en de gekozen oplossingen te belangrijk en ingrijpend voor.

Samenvatting klimaatrapport en vertaling naar Nederland

Het rapport ‘Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assesment rapport en een vertaling naar Nederland‘ helpt ons lezers klimaatverandering tastbaar te maken voor de Nederlandse situatie. Het geeft een kristalhelder overzicht van de gevolgen voor ons land. En vormt daarmee een onmisbare pijler voor het vinden van zowel de antwoorden als het grijpen van (economische) kansen bij de aanpak van klimaatverandering. Dat geldt voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo gebruiken we deze kennis voor het maken van onderlinge afspraken zoals eerder in het Energieakkoord of bij het ontwikkelen van de Nationale Adaptatie Strategie.

Ik dank de auteurs en het KNMI en PBL voor deze Nederlandse doorvertaling. Het is aan ons – overheden, bedrijven en individuele burgers – op basis van deze kennis, feiten en analyses in actie te komen en werk te maken van het klimaat.

Wilma Mansveld
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder