Hoe de NAVO energiebewuster en meer circulair opereert

Energiebesparing

De NAVO heeft een aantal jaar geleden het Green Defence framework aangenomen dat zich richt op het verlagen van de ecologische voetafdruk van militaire operaties. Dat start met het besparen op het brandstofverbruik van de voer- en vliegtuigen. Maar ook het energie-efficiënter maken van gebouwen en militaire basissen en het duurzamer inkopen van materiaal speelt een rol.   

Diverse aangesloten NAVO-landen hebben al onderzocht hoe opdrachten uitgevoerd kunnen worden met een lagere milieu-impact. Om het delen van informatie te vergemakkelijken op het gebied van energie-efficiëntie, heeft de NAVO het ‘Smart Energy Team’ (SENT) opgericht. Gesteund door het NATO Science for Peace and Security (SPS) -programma, probeert SENT de meest slimme energie-oplossingen te identificeren en aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de NAVO-normen.

Samenwerken aan tegengaan klimaatverandering 

De NAVO brengt ook particuliere bedrijven en overheden samen die apparatuur en expertise kunnen inbrengen voor de productie, opslag, distributie en consumptie van duurzame energie. Het NAVO-hoofdkwartier in Brussel heeft bijvoorbeeld zelf al gekozen voor het gebruik van geothermische energie en voor het opvangen van regenwater voor het onderhoud van gebouwen. 

In een toespraak op 28 september 2020 riep NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg het bondgenootschap op om verdere actie te ondernemen om de dreiging van klimaatverandering aan te pakken. Hij sprak met studenten van 10 universiteiten in het hele bondgenootschap: “De kerntaak van de NAVO is om ons allemaal veilig te houden. Klimaatverandering maakt de wereld onveiliger. Om onze hoofdverantwoordelijkheid te nemen, moet de NAVO dus helpen klimaatverandering in te dammen”.

Duurzaam inkopen

Ook wordt door NAVO onderzocht hoe de inkoop duurzamer kan. De medewerkers van het NATO Joint Force Command hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum gaan bijvoorbeeld duurzaam printen met OWA cartridges. Deze worden volgens een volledig circulair productieproces gemaakt: lege cartridges worden ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. Het feit dat het NAVO hoofdkwartier in Brunssum voor OWA cartridges > kiest als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering is een voorbeeld van de stijgende maatschappelijke bewustwording dat de ecologische voetafdruk verminderd moet worden.

Foto’s: NAVO en Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder