Hoe de NAVO energiebewuster en meer circulair opereert

Energiebesparing

De NAVO heeft een aantal jaar geleden het Green Defence framework aangenomen dat zich richt op het verlagen van de ecologische voetafdruk van militaire operaties. Dat start met het besparen op het brandstofverbruik van de voer- en vliegtuigen. Maar ook het energie-efficiënter maken van gebouwen en militaire basissen en het duurzamer inkopen van materiaal speelt een rol.   

Diverse aangesloten NAVO-landen hebben al onderzocht hoe opdrachten uitgevoerd kunnen worden met een lagere milieu-impact. Om het delen van informatie te vergemakkelijken op het gebied van energie-efficiëntie, heeft de NAVO het ‘Smart Energy Team’ (SENT) opgericht. Gesteund door het NATO Science for Peace and Security (SPS) -programma, probeert SENT de meest slimme energie-oplossingen te identificeren en aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de NAVO-normen.

Samenwerken aan tegengaan klimaatverandering 

De NAVO brengt ook particuliere bedrijven en overheden samen die apparatuur en expertise kunnen inbrengen voor de productie, opslag, distributie en consumptie van duurzame energie. Het NAVO-hoofdkwartier in Brussel heeft bijvoorbeeld zelf al gekozen voor het gebruik van geothermische energie en voor het opvangen van regenwater voor het onderhoud van gebouwen. 

In een toespraak op 28 september 2020 riep NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg het bondgenootschap op om verdere actie te ondernemen om de dreiging van klimaatverandering aan te pakken. Hij sprak met studenten van 10 universiteiten in het hele bondgenootschap: “De kerntaak van de NAVO is om ons allemaal veilig te houden. Klimaatverandering maakt de wereld onveiliger. Om onze hoofdverantwoordelijkheid te nemen, moet de NAVO dus helpen klimaatverandering in te dammen”.

Duurzaam inkopen

Ook wordt door NAVO onderzocht hoe de inkoop duurzamer kan. De medewerkers van het NATO Joint Force Command hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum gaan bijvoorbeeld duurzaam printen met OWA cartridges. Deze worden volgens een volledig circulair productieproces gemaakt: lege cartridges worden ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. Het feit dat het NAVO hoofdkwartier in Brunssum voor OWA cartridges > kiest als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering is een voorbeeld van de stijgende maatschappelijke bewustwording dat de ecologische voetafdruk verminderd moet worden.

Foto’s: NAVO en Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder