Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven, wat betekent dat?

Energiebesparing

Ondernemers zijn nu via artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. In de praktijk blijkt deze verplichting nog niet duidelijk. Zowel bedrijfsleven als milieudiensten hebben moeite met het naleven en handhaven ervan. Vandaar dat nu binnenkort de Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven wordt geïntroduceerd.

Erkende maatregelenlijsten

Om ondernemers te helpen met de energiebesparingsverplichting én om de energiebespaardoelen uit het Energieakkoord te halen is een maatregelenlijst met erkende bespaarmaatregelen opgesteld. Per branche zijn maatregelen opgesteld die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De bedoeling was het om zo ondernemers nog meer te begeleiden richting hun energiebesparingsverplichting.

Informatieplicht

Ondanks de Wet en de publicatie van voornoemde erkende maatregelenlijsten blijken inspanningen door het bedrijfsleven nog steeds onvoldoende om de doelstellingen uit het Energieakkoord (in 2020 100 PJ extra energiebesparing in Nederland) te halen. Daarom heeft minister  Wiebes onlangs aangekondigd dat voor het bedrijfsleven een informatieplicht wordt geïntroduceerd. Op grond van die informatieplicht is een ondernemer verplicht om aan het bevoegd gezag (vaak een milieudienst) te melden welke maatregelen worden getroffen om aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit te voldoen. Het niet voldoen aan deze informatieplicht zal gesanctioneerd worden. Het is de verwachting van de minister dat de informatieplicht per 1 juli 2019 in werking treedt.

Fundamentele doorbraak

Ed Nijpels, coördinator van het nieuwe op te stellen Klimaatakkoord dat deze zomer gereed zal komen: “Dit is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van de energiebesparingswet. In voorgaande jaren was de handhaving van de wet niet effectief. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.”

Met de informatieplicht kunnen milieudiensten gericht achterblijvers controleren. Er geldt een sanctie voor bedrijven die niet of niet tijdig aan de informatieplicht voldoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met gemeentes concrete prestatieafspraken over de implementatie van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en werkgeversorganisatie VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden. De informatieplicht gaat gelden voor circa 100.000 bedrijven.

Nu al van start met het nemen van energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen? Klimaatplein ontwikkelde speciaal voor deze nieuwe regeling een website die ondernemers informeert over de energiebesparingsplicht.

Gerelateerde artikelen

Hoe snel is het nemen van energiebesparende maatregelen terugverdiend?

Energiebesparing

De snelheid waarmee energiebesparende maatregelen door bedrijven worden terugverdiend, kan sterk variëren en is afhankelijk...

Lees verder

Vijf tips voor het energiebewust koelen van je bedrijf

Energiebesparing

Met een opwarmende aarde wordt het steeds verleidelijker om voor de hete zomers een airco...

Lees verder

Energiebesparing Rotterdamse stijl: gewoon doen

Energiebesparing

Typisch Rotterdams: handen uit de mouwen en beginnen. Verstegen Spices & Sauces bewijst dat dit...

Lees verder