Interne gedragsverandering voor energiebesparing

Energiebesparing

Zou het niet mooi zijn wanneer medewerkers binnen uw organisatie op een aangename en tegelijkertijd succesvolle manier worden gemotiveerd om energie te besparen? Waarbij u draagvlak kunt creëren voor energiebesparing én laat zien wat er afgelopen jaar is gebeurd op dat vlak en wat de ambities zijn? Vrijdag 7 februari organiseert Het Klimaatverbond weer de Greenchoice Warme Truiendag. Dé nationale actie om massaal en structureel energie te besparen. Heel Nederland doet mee: van basisschool tot gemeente, van waterschap tot universiteit en van winkel tot kantoorgebouw. U toch ook? Meld uw organisatie aan via www.warmetruiendag.nl

Op of rond de verjaardag van het Kyotoprotocol wordt heel Nederland elk jaar opgeroepen om de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken. De insteek is dat mensen aan het denken worden gezet. Ze stellen proefondervindelijk vast dat het een hele gemakkelijke actie is zonder verlies van comfort en dat het energiekosten bespaart. Het uiteindelijke doel is dat mensen na de Greenchoice Warme Truiendag de bewuste keuze maken om zich energiebewuster te gedragen en dat dit gedrag routine wordt.

Symbool interne energiebesparing

De warme trui staat symbool voor alles wat mensen zélf kunnen doen om energie te besparen. Hoe simpel en logisch is het immers om je warm aan te kleden als het weer daarom vraag in plaats van de thermostaat hoger te zetten? Deze simpele actie heeft een groots effect: elke graad lager bespaart namelijk maar liefst 7% energie, dus CO2-uitstoot. Bedenk maar eens wat dit binnen uw organisatie zou betekenen! De Universiteit van Tilburg heeft voor haar eigen organisatie becijferd en was verrast: een structurele verlaging van de temperatuur met slechts 1 graad levert hen een jaarlijkse besparing op van maar liefst €43.800,-.

Over de Greenchoice Warme Truiendag

De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Voor 2014 is gekozen voor vrijdag 7 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. Het Klimaatverbond, een netwerk van lokale overheden dat werkt aan effectief klimaatbeleid, is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warme Truiendag en zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en Het Klimaatverbond de dag samen en heet het de Greenchoice Warme Truiendag.

Het idee van de Greenchoice Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad, dus 7% CO2 uitstoot. Op www.warmetruiendag.nl kunnen bedrijven, overheden, particulieren, onderwijsinstellingen en NGO’s zich aanmelden als deelnemer. Door deel te nemen aan de Greenchoice Warme Truiendag laat u zien dat uw organisatie waarde hecht aan energiebesparing. Niet alleen omdat dit goed is voor het klimaat, maar ook omdat het kosten bespaart. Deze actie is een laagdrempelige en ludieke manier om het thema intern onder de aandacht te brengen!

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klein Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder