Juiste persluchtkwaliteit bespaart op energiekosten

Energiebesparing

De eisen die aan persluchtkwaliteit worden gesteld, zijn afhankelijk van de toepassing. Zo zijn er verschillende normen voor bijvoorbeeld algemeen gebruik, risicovol gebruik (voedingsmiddelen, ademlucht) en medicinaal gebruik. U weet ongetwijfeld aan welke normen uw persluchtkwaliteit moet voldoen, maar haalt u die kwaliteit in de praktijk ook echt altijd? In deze blog geef ik u drie tips voor meer zekerheid die tevens leiden tot minder energieverbruik.

Tip 1: Regel de warmtehuishouding in de compressor(ruimte) goed.
Een hogere temperatuur veroorzaakt extra energieverbruik. Elke 10 graden hogere omgevingstemperatuur veroorzaakt 5% meer energieverbruik van uw compressor installatie.

Tip 2: Meet de persluchtkwaliteit.
Een te hoog dauwpunt geeft kwaliteitsproblemen, een te laag dauwpunt veroorzaakt u onnodig energieverbruik

Tip 3: Voer tijdig onderhoud uit en leg vast welke filters zijn vervangen.
Door jaarlijks uw elementen te vervangen bent u zeker van de juiste persluchtkwaliteit. Daarnaast weet u ook zeker dat de weerstand minimaal blijft. Een goed gedimensioneerd filter geeft maximaal 0,1 bar drukverschil. Wordt dit hoger dan veroorzaakt elke 0,5 bar drukverschil op jaarbasis 4% extra energie van uw compressorinstallatie.

Te vies, te warm, te koud

Waarom deze tips? Compressoren zuigen lucht aan uit de omgeving. Deze lucht is vervuild met vaste deeltjes, vocht, oliedamp, CO, CO2 en microben. De condities waaronder de filters en de drogers moeten werken, zijn veelal niet constant. Grote drukschommelingen, maar ook een te warme compressorruimte, hebben een negatief effect op het rendement van filters en drogers. Voer daarom tijdig onderhoud uit en leg vast welke filters wanneer vervangen zijn.

Ook kou heeft invloed op uw persluchtkwaliteit. Loopt uw persluchtleiding in een omgeving waar het kouder is dan het dauwpunt van de perslucht, dan ontstaat vocht. Dat kan leiden tot roestvorming en verhoogde bacteriegroei. Met regelmatige kwaliteitsmetingen of een permanent meetsysteem kunt u de kwaliteit monitoren. Bovendien draagt een juist ingesteld systeem bij aan lagere energiekosten en dat is zowel goed voor de planeet als voor uw eigen portemonnee.

Twijfelt u aan uw persluchtkwaliteit? Schakel Geveke Energy Services in voor een ISO 8573-1:2010 meting in uw installatie of voor een permanent meetsysteem. Ik ben bereikbaar via 020 582 2439 of ab.soekhoe@geveke.com.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder