Knelpunten bedrijfsleven bij energiebesparing

Energiebesparing

Waarom lukt het ondernemers nog niet om optimaal te besparen op hun energieverbruik? De mogelijkheden voor kostenbesparingen en innovatie zijn enorm, maar toch bereiken die nog in onvoldoende mate het bedrijfsleven. Welke knelpunten worden ervaren om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan?

Onvoldoende kennis besparingsmogelijkheden

Bij bedrijven is weinig bewustzijn en kennis over de mogelijkheden om energie te besparen, terwijl er veel besparingspotentieel is. Ondanks het feit dat op veel plaatsen zeer veel informatie is te vinden, bereikt die de bedrijven in onvoldoende mate; ook niet via brancheorganisaties of ondernemersnetwerken. Het beschikbaar maken van onafhankelijke, eenduidige, concrete en toepassingsgerichte informatie voor bedrijven kan bijdragen aan vergroting van het bereik.

Energiebesparing heeft een lage prioriteit

Een van de redenen waarom informatie bedrijven niet bereikt, is dat de nadruk voor bedrijven ligt op hun primaire proces. De energiekosten zijn in het algemeen ook van te weinig belang om veel aandacht aan het onderwerp te besteden. Bij investeringsbeslissingen zijn vooral de functionele eisen bepalend en niet de energiezuinigheid van apparatuur. Daarbij komt dat een ondernemer ook niet de tijd heeft zich uitgebreid te oriënteren op alternatieven. Zeker bij vervanging van cruciale apparatuur is snelheid van groot belang, wat ten koste kan gaan van de optimale keuze.

Om de aandacht voor energiebesparing te vergroten is het, naast economische aspecten, ook van belang om argumenten van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en imago te betrekken. Het economische belang van energiebesparing alleen is te beperkt.

Ondernemers ervaren financiële risico’s rond energiebesparing

Van relatief nieuwe technieken en oplossingen is niet op voorhand zeker of op technisch of financieel gebied zal worden voldaan aan de gestelde eisen of verwachtingen. Ook ten aanzien van terugverdientijden ligt de horizon voor bedrijven eerder op 2 à 3 jaar dan op de 5 jaar uit het verplichte Activiteitenbesluit van de Rijksoverheid. Bij investeringen zijn bovendien de initiële kosten vaak meer bepalend dan de kosten gedurende de exploitatie. Inzicht in de Total Cost of Ownerschip van veel toegepaste technieken en oplossingen draagt bij aan bewustwording op dat punt.

De risico’s van investeringen in energiebesparing kunnen deels worden verminderd door inzet van financieringsinstrumenten waaronder subsidies, leaseconstructies en ESCo-financiering.

Toegang tot financiering voor energiebesparing is beperkt

Investeringen in energiebesparing concurreren vaak met investeringen in het primaire proces als gevolg van beperkte investeringsbudgetten en kredietvoorwaarden zoals financiële ratio’s. Een mogelijke oplossing hiervoor is financiering via (de besparing op) de energierekening.

De informatie uit deze blog komt mede voort uit onderzoek uitgevoerd door RVO. Zelf laagdrempelig en praktisch starten met energie besparen? Volg dan het 5 stappenplan naar energiebewust ondernemen.

 

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klein Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder