Koester de wereldwijde aandacht voor klimaatverandering

Klimaatverandering

blogfoto

Eind deze maand komen in Parijs wereldleiders bij elkaar om te spreken over maatregelen die het klimaatprobleem moeten aanpakken. Experts verwachten dat die inspanningen niet ver genoeg gaan om de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden celsius te stoppen.

Ondertussen starten op lokaal niveau burgers en ondernemers wereldwijd initiatieven om duurzame energie op te wekken of energiebesparingsmaatregelen uit te voeren. Dat er op verschillende niveaus mondiaal door velen gewerkt wordt aan oplossingen om een ecologische ramp te voorkomen is volgens mij uniek. Er heerst een gezamenlijk wereldwijd besef én streven om mens en aarde weer terug in balans te krijgen. Die verbinding zal niet alleen bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van een reductie van uitstoot van broeikasgassen.

Wereldwijde aandacht

Van Australië tot Marokko en van China tot Brazilië creëren organisaties bewustwording, voeren energiebesparende maatregelen uit en promoten het opwekken van duurzame energie. Werken aan oplossingen voor het klimaatprobleem is grens-, religie-, en cultuuroverschrijdend. De urgentie die we voelen en ervaren, en de kracht van internet en sociale media dragen bij aan een versnelde verduurzaming van ons energieverbruik. Zo realiseren we een universeel streven naar een mensheid die meer in balans is met zichzelf en met de aarde waarop ze leeft. Simpelweg ook omdat er geen andere keus is. Deze verbondenheid en grensoverschrijdendheid van een gezamenlijk streven naar een ecologisch evenwicht is in mijn ogen uniek en mag gekoesterd worden.

Na koestering weer tijd voor actie

Maar na een kort moment van koestering is het weer tijd voor actie. Nu er steeds meer bewustwording is van oorzaken en gevolgen van klimaatverandering kunnen overheden, bedrijven en burgers ook steeds makkelijker keuzes maken voor het oplossen ervan. Die keuzes voelen ook steeds beter omdat ze worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en een gezamenlijk inzicht en gemeenschappelijke ervaring.

Voor organisaties die vandaag al willen starten met het leveren van een bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem breng ik graag ons on-line vijfstappenplan voor energiebewust ondernemen onder de aandacht. Die helpt u niet alleen met inzicht in de mogelijkheden maar biedt concrete instrumenten en een brede coalitie van partners om vandaag al verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder