Kolen tweemaal meer vervuilend, maar niet twee keer zo duur?

Klimaatverandering

Nederland is weer volop kolen aan het importeren is voor het opwekken van energie. Kolen. Ze veroorzaken bij verbranding tweemaal meer uitstoot van CO2 dan dat aardgas dat doet. Niet goed dus voor het klimaat en milieu. En wie betaalt de kosten voor het opruimen van die klimaat- en milieuschade? Voorlopig nog niemand.

CO2-emissierechten

Om de uitstoot van CO2 in Europa fors te beperken is een systeem van CO2-emissiehandel opgericht. Ieder land mag jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van CO2 veroorzaken. Kom je daar boven dan mag je emissierechten bijkopen, en blijf je eronder dan mag je rechten verkopen. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door aan die markt steeds minder verhandelbare rechten toe te wijzen, moest krapte worden veroorzaakt. Die krapte zou de prijs van CO2 verhogen waardoor energiemaatschappijen en andere grote verbruikers van fossiele brandstoffen minder CO2 zouden uitstoten. Zo zou dit systeem energiebesparing en het opwekken van duurzame energie steeds interessanter, want economischer, maken.

Emissiehandel CO2 faalt

Op dit moment faalt de handel in CO2-emissies en wordt de doelstelling om de zware industrie te stimuleren om uitstoot te reduceren niet gerealiseerd. De prijs ligt, door de economische recessie en te veel uitgegeven emissierechten, gewoonweg te laag. Dit stimuleert de energieproducenten niet om een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Nee, het stimuleert ze op dit moment om kolen te importeren uit de VS om hier hun energiecentrales op te stoken.

Wie ruimt de rommel op?

Jaarlijks kost klimaatverandering de wereld zo’n 1.200 miljard dollar. Overstromingen, droogtes, lagere landbouwopbrengsten, lagere arbeidsproductiviteit, ziektes, en luchtvervuiling  dragen bij aan een lagere economische groei. Toch verbruikt alleen Nederland al in het 1e kwartaal van dit jaar 15% meer kolen voor haar energieopwekking. Door de lage prijs van CO2-emissierechten wordt het verbranden van kolen in een keer een goedkoper alternatief. Voor de korte termijn. Want wie betaalt de kosten om de rommel in de toekomst op te ruimen? Dat zijn de toekomstige generaties belastingbetalers wiens ouders nu als consument goedkope, maar vuile stroom krijgen geleverd door hun energieproducent.

Oplossingen

Europa zou, ondanks de economische crisis, moeten komen tot de uitgifte van fors minder CO2-emissierechten. Dat moet de prijs van CO2 verhogen waardoor het verbruik van kolen automatisch weer duurder en niet economisch interessant meer wordt. Wanneer Europa er te lang over doet om te komen tot een lagere toekenning van emissierechten, dan zou Nederland tussentijds een kolenbelasting kunnen instellen. Die kolenbelasting maakt kolen voorlopig minder aantrekkelijk als brandstof. Een andere oplossing ligt bij u: de eindconsument. U kunt overstappen naar een leverancier die in Nederland groene stroom opwekt of besluiten om zelf duurzame energie te gaan opwekken. Dan is er van het verbranden van  fossiele brandstoffen überhaupt geen sprake meer…

Foto: R. Morijn/Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder