Label C verplichting kantoren effectief, maar vergeet mobiliteit niet!

Energiebesparing

Vanaf 1 januari van dit jaar moeten alle kantoorgebouwen verplicht minimaal energielabel C hebben. Dit is een effectieve manier om energieverbruik en uitstoot van CO2 te verminderen. Maar op mobiliteit is meestal veel meer te besparen, met name voor de dienstverlenende organisaties die gebruik maken van die kantoorgebouwen. 

Ongeveer de helft van de kantoorgebouwen van zowel bedrijven als de overheid voldoet nog niet aan het Energielabel C. En voldoet een gebouw vanaf 1 januari 2023 nog niet aan de eisen, dan mag dat pand niet meer als kantoor gebruikt worden.

Dit is zinvolle wetgeving, omdat 90% van de kantoren in Nederland gehuurd wordt en verhuurders vaak weinig interesse hebben in energiebesparing. Een labelverbetering van bijvoorbeeld E naar C levert de huurder ongeveer 50 kWh per m2 per jaar op, ofwel 500 kWh per gemiddelde kantoorwerkplek van 10m2. Met de huidige energieprijzen scheelt dat al gauw 400 euro per medewerker per jaar.

Vergeet mobiliteit niet

 De totale CO2-uitstoot van een kantoororganisatie zal met deze label C-eis niet meer dan zo’n 10% dalen. Daarmee draagt de label-eis als alleenstaande maatregel onvoldoende bij aan het verminderen van de totale CO2-uitstoot. Mobiliteit (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer) neemt namelijk gemiddeld 50% van de CO2-footprint van kantoren in. Door extra aandacht aan mobiliteit te besteden, zet een bedrijf pas echt grote stappen richting klimaatneutraal.

De route naar klimaatneutraal

In het internationale klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 tot bijna nul te hebben beperkt. Om dit doel te halen is het noodzakelijk flink te besparen op energieverbruik voor gebouwen én mobiliteit en over te schakelen naar fossielvrije energie. Ideeën voor besparen op brandstof voor mobiliteit zijn bijvoorbeeld het stimuleren en belonen van fiets- en OV gebruik of het samen reizen in elektrische deelauto’s.  

Meteen naar Energielabel A

Een energielabel geeft het jaarlijks toegestane primaire energieverbruik per m2 voor kantoorgebouwen aan. Label C betekent maximaal 225 kWh/m2 en geldt per 1 januari 2023. De verwachting is dat vanaf 2030 alle kantoren aan labelverplichting A moeten voldoen (max. 180 kWh/m2) en in 2050 energieneutraal zijn. Sta je als vastgoedeigenaar op het punt je gebouw te renoveren, verbeter je gebouw dan direct naar minimaal label A en overweeg nu al om helemaal energieneutraal te gaan. En vergeet dus het verduurzamen van de mobiliteit niet!

Door: Marc Herberigs, adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular

Hoe staat jouw organisatie er voor? Wil je je hele milieu-impact in beeld? Monitor dan met de Milieubarometer van Stimular. Start vandaag nog. En meer weten over klimaatneutraal? Lees de Stimular-wegwijzer Klimaatneutraal ondernemen.

Foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder