Meer datagebruik in onderwijsgebouwen leidt tot extra besparingen

Energiebesparing

Datagebruik binnen scholen neemt toe. Door de data van bijvoorbeeld energieverbruik, licht, lucht en geluid in het onderwijsgebouw goed te verzamelen en te analyseren, is het gebouw efficiënter te maken wat leidt tot besparingen. Klimaatplein partner HEVO vertelt u er graag meer over.

Data voor optimalisatie


De scholen in het primair en voortgezet onderwijs verzamelen, onder andere via roostersoftware en leerlingvolgsystemen, al langere tijd behoorlijk wat data over benutting, bezetting en aanwezigheid. In tegenstelling tot de private sector worden deze data alleen vele malen minder vaak gebruikt om te optimaliseren. Dat laatste lijkt met name voort te komen uit het ontbreken van noodzaak. Het schoolgebouw staat er immers al.

Data kunnen wel gebruikt worden om aan te tonen dat er extra ruimte nodig is, maar het terugbrengen van de hoeveelheid ruimte is in de praktijk moeilijk (terwijl dit in de private sector kan leiden tot het afstoten of bijhuren van ruimte). Dit wordt versterkt door de manier waarop de financiën en de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van geschikte huisvesting binnen het primair en voortgezet onderwijs georganiseerd zijn.

Bij het mbo, hbo en de universiteiten zie je dat datagebruik al een grotere rol speelt. Enerzijds omdat het type vastgoed anders is en zich dus leent voor ander gebruik, anderzijds omdat de financieringsstromen hier duidelijk anders zijn dan in het primair en voortgezet onderwijs en van daaruit ook meer mogelijkheden genereren.

Well gecertificeerd

De inzet van data in onderwijsgebouwen kan leiden tot een zogenaamd WELL-gecertificeerd gebouw. Deze gebouwen hebben de potentie om meetbare waarde toe te voegen aan de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de gebruikers.

Gezonder en energiezuiniger


Monitoring en analyse van het binnenklimaat gebeurt nog zeer beperkt in het primair en voortgezet onderwijs. Het binnenklimaat is de laatste tijd in opspraak gekomen vanwege de matige luchtkwaliteit. De laatste maanden is deze discussie verder aangewakkerd door COVID-19. Direct is ook duidelijk geworden dat het overgrote deel van de scholen niet de mogelijkheden heeft om de luchtkwaliteit te monitoren en te analyseren. Ook hier spelen (het gebrek aan) financiën een belangrijke rol. En dat terwijl het juist instellen van de klimaatbeheersing vaak leidt tot grote energie- en daarmee kostenbesparingen.

Professioneel organiseren

Wederom is er een verschil zichtbaar tussen het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, hbo en de universiteiten. Deze laatste drie kennen andere financieringsstromen, zijn op het gebied van vastgoed vaak zeer professioneel georganiseerd en kennen een zekere mate van concurrentie. Om die reden vind je in deze sectoren meer toepassingen van monitoringssystemen en datagebruik, maar ook certificeringen zoals WELL, bijvoorbeeld de Aeres Hogeschool in Almere, waarbij HEVO > het duurzaamheidsadvies en bouwmanagement verzorgt.

Gerelateerde artikelen

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder