Multinationals betrekken leveranciers bij vermindering energieverbruik

Energiebesparing

Wat betekent het als een grote ‘global home furnishing retailer’ aankondigt dat ze vanaf 2020 volledig duurzaam wil zijn? Dat er meer duurzame energie wordt opgewekt dan dat er verbruikt wordt? Het betekent een bedrijfstransformatie waarbij niet alleen naar de eigen activiteiten wordt gekeken, maar naar de hele waardeketen.

Transformatie businessmodellen

Dit soort lange termijn ambities zie ik de laatste jaren bij meerdere multinationals. Steeds meer bedrijven spreken zich uit over waar ze in de toekomst willen staan op het gebied van duurzaamheid. Ze zien in dat, om in toekomstige klantbehoeften te voorzien, huidige businessmodellen drastisch moeten veranderen. Deze transformatie is noodzakelijk zodat bedrijven om kunnen gaan met de hogere prijzen voor ruwe materialen en energie. Gelijktijdig moet de CO2 uitstoot worden verlaagd en de lage prijzen voor klanten worden gegarandeerd. Maar de ambitie reikt vaak verder dan het energiezuiniger maken van eigen activiteiten, gebouwen en transport. Meer en meer wordt er kritisch naar het energieverbruik van leveranciers gekeken.

Energie audits leveranciers

In het jaar 2000 lanceerde een global home furnishing retailer een ‘code of conduct’ voor leveranciers, vooral gericht op het voorkomen van kinderarbeid. Sindsdien is betrokkenheid van de retailer bij de leveranciers flink toegenomen. Uiteindelijk heeft dit in 2013 geresulteerd in een programma waarin de retailer actief betrokken is bij het identificeren van verbetermogelijkheden in energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen bij de top 100 leveranciers.

Onderzoeken mogelijkheden energie-efficiëntie

Het doel van deze energie audits is het in kaart brengen van verbetermogelijkheden op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen bij de leveranciers. Deloitte Nederland is mede verantwoordelijk voor energie audits bij leveranciers verspreid over de hele wereld. Hierbij wordt er voor de daadwerkelijke audit gekeken naar de energie data die beschikbaar zijn over bijvoorbeeld productie processen, support systemen, gebouwen, transport etc. Tijdens dit vooronderzoek wordt al snel duidelijk hoe ver een leverancier gevorderd is op het gebied van energiemanagement. Door dit vooronderzoek wordt bepaald welke specifieke deelgebieden tijdens een audit op locatie worden onderzocht. Vervolgens wordt er op locatie met een team van specialisten gekeken waar de energie-efficiëntie verbetermogelijkheden en kansen voor duurzame energiebronnen liggen.

Nog veel werk te doen

Dit voorbeeld toont aan dat anno 2014 bepaalde multinationals serieus met het energieverbruik in de hele waardeketen bezig zijn. In het geval van de ‘global home furnishing retailer’ al een grote eerste stap, hoewel er nog veel werk te doen is als alle 900+ leveranciers in beschouwing genomen zouden worden.

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder