Nieuw IPCC rapport over klimaatverandering in september 2013

Klimaatverandering

klimaatverandering IPCC

Eind september van dit jaar wordt door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een nieuw onderzoeksrapport uitgebracht over klimaatverandering. Het rapport zal ingaan op de waargenomen veranderingen in het klimaat (atmosfeer, oceaan, ijskappen, zeespiegel, broeikasgassen) en de rol van de mens daarin. Ook belicht het projecties van het toekomstige klimaat, zowel op wereldwijde als op regionale schaal.

IPCC Werkgroep I
Het IPCC is opgericht in 1988 en opereert onder de vlag van de Verenigde Naties en de Wereld Meteorologische Organisatie. Het werkt momenteel aan zijn vijfde Assessment Report. Eind september 2013 verschijnt de samenvatting voor beleidsmakers van Werkgroep I, die zich bezighoudt met de natuurwetenschappelijke kant van klimaatverandering.  Deze Werkgroep bundelt de wereldwijd beschikbare kennis op dit gebied in een rapport, met speciale aandacht voor nieuwe onderzoeksresultaten sinds het verschijnen van het vorige IPCC-rapport in 2007. Van dit nieuwe rapport wordt een samenvatting gemaakt die komende september door de regeringen regel voor regel wordt besproken en goedgekeurd, en vervolgens wordt gepubliceerd als de ‘Samenvatting voor beleidsmakers’.

Adaptatie, mitigatie en socio-economische aspecten
Naast de genoemde Werkgroep I is er een Werkgroep II op het gebied van mogelijke gevolgen van klimaatverandering en mogelijkheden om zich aan de klimaatverandering aan te passen (adaptatie), en een Werkgroep III over socio-economische aspecten die een rol spelen in het klimaatvraagstuk en de mogelijkheden om het klimaatprobleem te verminderen (mitigatie). De komende Samenvatting voor beleidsmakers van Werkgroepen II en III verschijnen respectievelijk in maart en april 2014. In december 2014 verschijnt er een synthese van de rapporten van de drie werkgroepen.

Samenvatting
De in september 2013 te verschijnen ‘Samenvatting voor beleidsmakers’ zal ingaan op de waargenomen veranderingen in het klimaat (atmosfeer, oceaan, ijskappen, zeespiegel, broeikasgassen) en de rol van de mens daarin. Ook belicht het projecties van het toekomstige klimaat, zowel op wereldwijde als op regionale schaal. Het KNMI zal op zijn website een Nederlandse vertaling presenteren van de belangrijkste conclusies, en toelichten wat de betekenis ervan is voor Nederland. Het Klimaatplein zal u hierover blijven informeren.

Meer achtergrondinformatie over klimaatverandering leest u hier.

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder