Producenten laten geld liggen door gebrek aan inzicht in energieverbruik

Energiebesparing

Veel sectoren, zoals de foodsector is van oudsher al doelbewust bezig met het reduceren van energiekosten. Deze kosten drukken namelijk in belangrijke mate op het bedrijfsresultaat, soms tot wel 40%. Energie is bovendien een complex gebied met verschillende belangen vanuit de wet- en regelgeving, financiën en maatschappelijke ontwikkelingen. Door deze complexiteit wordt energie in de interne organisatie erg versnipperd opgepakt, met als gevolg dat door gebrek aan samenhang kostenbesparingen blijven liggen.

Wat zijn de achterliggende oorzaken en hoe kunnen deze voorkomen worden? In dit interessante whitepaper van Klimaatplein partner Van Beek worden de belangrijkste oorzaken voor u uitgebreid op een rijtje gezet. Hieronder alvast enkele van de conclusies.

Het speelveld is complex

Elke organisatie waar energie een rol speelt heeft te maken met drie belangrijke aspecten die een grote invloed hebben op de gehele energiehuishouding. Dat zijn wet- en regelgeving, energiekosten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Belemmeringen kostenbesparing

Er spelen verschillende belemmeringen een rol die leiden tot het niet efficiënter maken van het energieverbruik. Zo heeft de afdeling die over energiebesparing gaat soms niet voldoende mandaat om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En hoewel veel organisaties het thema energie belangrijk vinden, staat dit vaak onvoldoende op de agenda. Vaak pakt een organisatie een kortdurende grote besparingsactie op en verdwijnt daarna de aandacht voor energie van de agenda

“Houston we have a problem!”

De hierboven genoemde belemmeringen leiden tot een aantal problemen. De belangrijkste problemen zijn een afnemende marktpositie, geen verantwoording kunnen afleggen aan de handhavende instantie en stijgende energiekosten.

Waar staat uw organisatie?

Mogelijk gaat u na het lezen van de whitepaper enkele situaties vergelijken met uw eigen organisatie. Welke herkent u in uw eigen omgeving? Misschien wel meerdere tegelijk. De terechte vraag die dan bij u opkomt is natuurlijk: hoe dan wel? Hoe krijgt mijn organisatie meer grip op energie en hoe kunnen we voorkomen dat we geld laten liggen? Van Beek helpt u graag met het zoeken naar een antwoord!

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder