Schadelijke broeikasgassen uit plastic zwerfafval

Klimaatverandering

Dat de productie van plastic bijdraagt aan klimaatverandering is bekend. Het produceren van plastic kost zo’n vijf procent van de jaarlijkse wereldolieproductie. Een nieuwe studie toont aan dat plastic (zwerf)afval ook bijdraagt aan klimaatverandering. Het gaat vooral om de uitstoot van de broeikasgassen methaan en ethyleen, die uit plastic zwerfafval vrijkomen onder invloed van zonlicht.

Het verschijnsel dat plastic in het milieu broeikasgassen veroorzaakt, is nu voor het eerst bestudeerd. Polyethyleen, het meest voorkomende type plastic, stoot beide broeikasgassen naar verhouding het meest uit.

Onderzoek

Bij alle geteste types plastic ontsnapt aantoonbaar broeikasgassen. De hoeveelheid is relatief laag, maar omdat de plasticproductie blijft toenemen en plastic uiteenvalt in steeds kleinere deeltjes, zullen omvang en snelheid van de broeikasgasproductie toenemen, verwachten de onderzoekers. Daarom is het een bron waar rekening mee moet worden gehouden.

De vondst is een mooi voorbeeld van serendipiteit. Oceanograaf Sarah-Jeanne Royer van de universiteit van Hawaii onderzocht methaangas uit biologisch materiaal dat ze bewaarde in plastic flessen. Toen onverwacht veel meer gassen bleken vrij te komen, kwam ze tot het inzicht dat ook de flessen zelf daaraan bijdragen.

Nu heeft ze haar rapport gepubliceerd nadat ze anderhalf jaar lang verschillende soorten plastic in en uit het zeewater hebben getest om te zien of ze methaan en ethyleen afgeven, die beide bijdragen aan het opwarmen van de aarde.

Boodschappentassen en ander plastic

Dr. Royer ontdekte dat het meest gebruikte plastic, het materiaal dat wordt gebruikt om boodschappentassen te maken, degene is die de grootste hoeveelheid broeikasgassen produceert. Aan het einde van het onderzoek, na 212 dagen in de zon, stootte dit plastic 176 keer meer methaan uit dan aan het begin van het experiment.

Wat veroorzaakt deze uitstoot?

Kort gezegd is dat de zon. Zonnestraling werkt op het oppervlak van kunststofafval. Als het stuk gaat en barst, vergroten deze scheurtjes het oppervlak van plastic dat beschikbaar is voor zonlicht, wat de gasproductie weer versnelt. Zelfs in het donker blijven de gassen de lucht in komen.

Oplossing

Ten eerste moet er geen plastic zwerfafval mee ontstaan. Bewustwording en beloning van duurzaam gedrag kan daar een rol bijspelen. Daarnaast zijn biologisch afbreekbare alternatieven van plantaardige grondstoffen een goede oplossing. Zowel voor verpakkingen als folies zijn inmiddels aardolievrije producten beschikbaar. Klimaatplein partners Renewi en Wageningen Universiteit denken graag met organisaties mee over het verminderen van plastic zwerfafval en het ontwikkelen van duurzame biologisch afbreekbare tassen, flesjes of verpakkingsmaterialen.

Bron en foto: Plastic Soup Foundation

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder