Neem deel aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie

De Verenigde Naties hebben in 2015 zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd om de wereld een betere plek te maken. In 2030 moet invulling gegeven zijn aan deze doelen. Duurzaam ontwikkelingsdoel nummer dertien is ’Klimaatactie’ en wordt als volgt omschreven:

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

En daar sluiten we met de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie bij aan. Samen gaan we de uitstoot van broeikasgassen verminderen door minder fossielen brandstoffen als olie, steenkool en aardgas te verbruiken.

duurzaam ontwikkelingsdoel klimaatactie195 landen hebben in 2015 in Parijs ervoor getekend om de mondiale opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius te beperken. Het is onze plicht er alles aan te doen die doelstelling te halen. Omdat we daarmee schade aan bewoonde gebieden, landbouwgronden en biodiversiteit weten te beperken. Omdat we daarmee vluchtelingenstromen vanwege extreem weer en stijgende zeespiegel enigszins voorkomen. En omdat we daarmee ook minder afhankelijk worden van olie uit het Midden Oosten en gas uit Rusland.

Nederland pleit in Europa voor een emissiereductie van 55 % in 2030. In Nederland nemen we nu al maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van 49 procent in 2030.

Doel Alliantie Klimaatactie

Deelname aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven en instellingen om zich te committeren aan deze CO2-reductiedoelstellingen. Daarbij verliezen we niet de andere VN-ontwikkelingsdoelen uit het oog, die gaan hand in hand mee in ons streven naar minder opwarming van de aarde.

Doet jouw bedrijf of instelling ook mee? Dat is goed voor het klimaat, goed voor de gezondheid van je collega’s, goed voor lagere bedrijfskosten en noodzakelijk voor toekomstige generaties.