Met de slimme meter wel degelijk energie besparen in je bedrijf

Energiebesparing

De laatste tijd is de slimme meter negatief in het nieuws geweest. Ze zou haar energiebesparende belofte geenszins waarmaken. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde dat huishoudens met slimme meters minder energie besparen dan vooraf werd verwacht. Er wordt zelfs gezegd dat het een miljoenenstrop dreigt te worden. Een verlies dat later zal worden teruggevorderd via de rekeningen van de energieverbruikers. 

energiedisplay-verbruik-en-co2

Minder prominent in de berichtgeving, maar wel degelijk van belang om te weten, is dat in dit onderzoek ook naar voren is gekomen dat de slimme meter in combinatie met een energiedisplay wél energiebesparing realiseert. De consument maakt nog te weinig gebruik van een energiedisplay of energiemanager waarbij het energieverbruik direct gekoppeld kan worden aan het eigen gedrag. Volgens onze partner Van Beek > kan de slimme meter in de komende jaren wél haar belofte waarmaken. Bedrijven moeten dan wel bereid zijn te investeren in ‘intelligentie’.

Energiedisplay maakt slimme meter ‘slim’

Dat de slimme meter in combinatie met een energiedisplay significante energiebesparing zou realiseren kan Van Beek, specialist in energiemonitoring en energiebesparing in grote organisaties, alleen maar dik onderstrepen. Een slimme meter is van zichzelf eigenlijk helemaal niet ‘slim’. Hij registreert verbruiksgegevens, zet die om in een digitaal signaal, en dat is het *). Een slimme meter kan wel ‘slim’ gebruikt worden, door de verzamelde energiedata goed te analyseren. Door vervolgens het energieverbruik op aantrekkelijke wijze op een energiedisplay in beeld te brengen, zal de slimme meter energiebesparend gedrag stimuleren. Daarmee wordt meer energiebesparing gerealiseerd. In organisaties waarbij op energiedisplays wordt gecommuniceerd met stakeholders over het verbruik ziet Van Beek de energiebesparingen flink toenemen.

Energiedisplay: meer bewustwording meer energiebesparing

Op 2 november 2016 heeft Van Beek samen met netbeheerder Liander en meetbedrijf Kenter een speciale slimme meter kennissessie voor organisaties georganiseerd. Alle Nederlandse bedrijven krijgen de komende jaren te maken met de slimme meter. Veel organisaties, net als veel consumenten,  weten niet hoe ze profijt kunnen hebben van deze innovatie. In de kennissessie kwam duidelijk naar voren dat goede analyse van de meetdata, bedrijven echt helpt bij het besparen van energie. Analyse van energiedata wordt in grote organisaties met behulp van een energiemanagement of energiemonitoring systeem uitgevoerd. Met de bevindingen uit de analyse worden technische maatregelen ingezet die vaak voor grote energiebesparingen zorgen. Een organisatie met een zichtbaar energiedisplay, zoals een beeldscherm met het actuele energieverbruik en de CO2-uitstoot in het bedrijfsrestaurant of in de ontvangsthal, communiceert open over haar energieprestaties naar alle stakeholders. De organisatie werkt hiermee aan bewustwording en stuurt zo met succes op energiebesparend gedrag.

Samenvattend

Het tij kan gekeerd worden voor de ogenschijnlijk ‘falende’ slimme meter. De dreiging van een miljoenenstrop kan teniet gedaan worden. Wie energie wil besparen met een slimme meter, zal moeten investeren in een energiedisplay of energiemanager. Dit geldt natuurlijk voor de consumentenmarkt, maar eigenlijk nog veel meer voor organisaties, de grootverbruikers van energie. De financiële en maatschappelijke druk op organisaties om energie te besparen, wordt in de toekomst alleen maar groter.

*) De ingenieur: Dom gebruik van de slimme meter; 20 november 2016.

 

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder