Testcase CO2-beprijzing Artex

Marijke Hendriks > Artex:

“Artex is partner in stoffen voor zonwering, gordijnen en meubelen. We lopen voorop op het gebied van ontwikkeling, productie, collectioneren en marketing van innovatieve en hoogwaardige stoffen” Dat vertelt Marijke Hendriks, ISO coördinator van Artex dat deel uitmaakt van de beursgenoteerde multinational Hunter Douglas.

“Doordat we deelnemer zijn aan het MJA3 convenant en we daarnaast jaarlijks ons milieujaarverslag opstellen, is reeds inzicht in onze eigen verbruiken. We hopen door onze deelname aan deze testcase, naast geïnformeerd te worden over de consequentie van CO2 beprijzing,  in ieder geval te komen tot een duidelijke en reële ambitieformulering t.a.v. onze CO2 footprint. Aanvullend hopen we concrete voorstellen tot energiebesparende maatregelen te ontvangen, hetgeen aansluit bij onze doelstelling om in januari 2018 ISO 14001:2015 gecertificeerd te zijn.”


[tabcontent id=”tab1″]

De CO2-voetafdruk van Artex wordt met name bepaald door het productieproces (het drogen van de stoffen) waar aardgas bij nodig is. Ruim 61% van de voetafdruk wordt veroorzaakt door het verbruik van aardgas en 32% zit in elektriciteitsverbruik. Het overige gedeelte komt uit vervoersbewegingen.

Bij de productie van raambekleding wordt water verbruikt, Artex pompt grondwater op dat na behandeling ingezet wordt voor de diverse processen. Onlangs is een een investering gedaan in opslagtanks en leidingwerk. Het opgewarmde retourwater wordt opgeslagen in twee geïsoleerde tanks, die een temperatuur behouden van 40°C en 70°C. Dit water wordt ingezet voor het vullen van de verf- en wasmachine en voor het schoonmaken. Iedere machine wordt ook gemonitord op energieverbruik, zo kan tot op productniveau het verbruik in beeld worden gebracht. Bij afwijkende waarden wordt het proces bijgesteld waardoor efficiënter met energie wordt omgegaan.

Ongeveer 12% van het aardgasverbruik wordt ingezet om het pand te verwarmen. Het pand stamt uit de jaren ’47-’48 en is niet optimaal geïsoleerd. Er is enkel glas aan de authentieke voorgevel, geen spouwmuurisolatie en matige dakisolatie. Hier is veel te winnen wanneer het om besparen op aardgas gaat. De vraag is wel of het historische karakter van het pand dan overeind blijft en of de focus niet beter eerst op het productieproces, dat de overige 88% van het aardgasverbruik op zich neemt, kan worden gelegd.

Artex heeft, qua stroombesparing, in een groot aantal ruimtes in de fabriek (denk aan magazijnen, productieruimtes en toiletten) nieuwe verlichtingsarmatuur met zuiniger verlichting gehangen. Deze armaturen reageren deels op beweging, zodat ruimtes pas worden verlicht als er iemand in aanwezig is en deels op licht. Deze armaturen zijn tevens voorzien van tijdschakelaars zodat deze zich, na verloop van tijd, zelf uitschakelen indien er niemand aanwezig is. Er is interesse voor het opwekken van eigen duurzame stroom en bij het vervangen van de daken zal onderzoek naar de haalbaarheid worden gedaan.

Er rijden 2 elektrische auto’s en er is een fietsenplan. Ook wordt meegedaan aan het programma B-riders van de provincie Noord-Brabant waarbij fietsgebruik wordt gestimuleerd en fietskilometers worden beloond.

Op basis van de berekende CO2-voetafdruk zou Artex bij CO2-prijzen van €30,- en €100,- per ton respectievelijk €100.000,- en €335.000,- per jaar moeten afdragen. Dat zijn bedragen die uitnodigen om na te denken over het verder besparen op fossiel energieverbruik.

 

[/tabcontent]

[tabcontent id=”tab2″]

Welk effect heeft deelname aan de testcase gehad voor de bedrijfsvoering van Artex?

Deelname aan de testcase krijgt intern veel aandacht. De CO2 footprint en de gevolgen van een CO2-prijs zijn meegenomen in de communicatie bij de lancering van een nieuw programma.

Er is in 2017 bij Artex een intern traject opgezet waarbij de focus ligt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarin is uitgelegd welke ambitie Artex hierin heeft en gevraagd is aan de medewerkers om zelf ook MVO-doelstellingen te bepalen. De uitwerking van de doelstellingen worden in projectvorm als een battle opgepakt met meerdere disciplines. De CO2 voetafdruk heeft geholpen bij het bepalen van deze battles.

De meeste winst qua CO2-reductie is te halen in het productieproces. De ontwikkelingen voor Infrarood drogen in plaats van drogen met aardgas worden al geruime tijd op de voet gevolgd. De techniek moet natuurlijk aansluiten bij de kwaliteitswensen van Artex. Een prijs op CO2 zal de kostprijs verhogen, maar maakt de terugverdientijd op projectvoorstellen met gas- of elektrareductie in ieder geval korter. Zeker wanneer er wordt overgestapt op groene stroom of het zelf opwekken van duurzame energie. De overstap op groene stroom uit Nederland wordt onderzocht.

Ook gaat een gesprek worden gevoerd met een LED-specialist om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het vervangen van de huidige hoogfrequente verlichting door het nog energiezuiniger LED. Daarnaast wordt bekeken hoe een betere isolatie (dak en glas) mogelijk is, terwijl de authenticiteit van het pand behouden kan blijven.

Deelname aan de testcase heeft geleid tot meer bewustwording en CO2-prijzen worden meegenomen bij investeringsbeslissingen in de toekomst. Samen met de doelstelling certificering ISO 14001:2015, staat aandacht voor milieu en klimaat centraal in de bedrijfsvoering van Artex.

Wat een prijs op CO2 betekent voor het installeren van energiezuinige verlichting, het isoleren van het dak, het plaatsen van zonnepanelen en elektrisch rijden is te lezen in de vier deelrapporten op de algemene CO2-testcase pagina >

[/tabcontent]


Terug naar alle deelnemers >