Testcase CO2-beprijzing Strijbosch

Mattie Schakenraad > Strijbosch:

Mattie Schakenraad is Hoofd Kennis & Opleiding bij Strijbosch B.V. Daar is hij onder andere verantwoordelijk voor de taken omtrent Kwaliteit, Arbeid en Milieu. “Strijbosch B.V. kent een lange historie in de verkoop en verhuur van wit-en bruingoed, consumentenelektronica en professionele apparatuur. Vandaag de dag vertrouwt een groot aantal organisaties en instellingen op onze All-in Service. Tot de klantenkring behoren onder andere het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Defensie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en tal van zorginstellingen.”

“Wij realiseren ons als geen ander dat klimaatverandering een mondiaal probleem wordt cq. is. Het investeren van hoe en waar er CO2-reductie kan worden gerealiseerd is voor onze organisatie een must. Als zodanig zijn wij ook in staat om collega-bedrijven te motiveren en te stimuleren om bij te dragen aan  CO2-reductie. Onze belangrijke beweegredenen om deel te nemen aan de testcase is het daadwerkelijk reduceren van de CO2-reductie op grote schaal.”

 


[tabcontent id=”tab1″]

De CO2–voetafdruk van Strijbosch wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de vervoersbewegingen. Zo’n 84% van de voetafdruk komt daar vandaan. Er zijn al diverse maatregelen genomen om het brandstofverbruik van de voertuigen te verminderen. Zo wordt bij aanschaf altijd voor de meest zuinige wagen gekozen, de chauffeurs volgen de cursus “het nieuwe rijden” en worden routes zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd. Ook is er een distributiecentrum in het noorden van het land wat ervoor zorgt dat vrachten niet altijd via Noord-Brabant naar Groningen of Friesland hoeven te worden gebracht, maar via een kortere route.

  Vervolgens bepaalt het stroomverbruik 9% van de voetafdruk. Vanaf 2017 gaat in Nederland opgewekte windstroom ingekocht worden zodat de CO2–uitstoot van stroom naar 0 gaat. Daarnaast wordt er bespaard op stroomverbruik. De verlichting in het pand is, op een klein gedeelte van het magazijn na, al omgezet naar energiezuinige LED. Er is bewegingsdetectie aanwezig zodat het licht alleen brandt wanneer er iemand in een ruimte is. Ook wordt onderzocht of het interessant is om zonnepanelen te installeren zodat een gedeelte van het stroomverbruik zelf duurzaam wordt opgewekt.

Tenslotte komt 7% van de CO2-voetafdruk uit gasverbruik voor het verwarmen van het pand. In de kantoorruimte is dubbel glas HR++ aanwezig. Het dak is 10 jaar geleden opnieuw gelegd en geïsoleerd. De buitenmuren van de kantoorruimte en het magazijn zijn gedeeltelijk geïsoleerd, daar is nog energie te besparen. Net als op de Cv-installatie die nu zo’n 11 jaar oud is.

Op basis van de berekende CO2-voetafdruk zou Strijbosch bij CO2-prijzen van € 30,- en €100,- per ton respectievelijk € 18.000,- en € 60.000,- per jaar moeten afdragen. Dat zijn bedragen die uitnodigen om na te denken over het verder besparen op stroom-, gas-en dieselverbruik.

[/tabcontent]

[tabcontent id=”tab2″]

Wat een prijs op CO2 betekent voor het installeren van energiezuinige verlichting, het isoleren van het dak, het plaatsen van zonnepanelen en elektrisch rijden is te lezen in de vier deelrapporten op de algemene CO2-testcase pagina > Welk effect heeft deelname aan de testcase gehad voor de bedrijfsvoering van Strijbosch?

Naar aanleiding van de testcase gaat Strijbosch met meer inzicht en prioriteit onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen. De testcase heeft om te beginnen tot meer bewustwording geleid binnen de organisatie. Waar wordt uitstoot van CO2 veroorzaakt, hoe is daar op te besparen en wat doet een prijs op CO2 met die bespaarkeuzes?

Een prijs op veroorzaakte CO2 heeft voor extra argumentatie gezorgd in het nemen van investeringsbeslissingen. Hoe is de organisatie voor te bereiden op een CO2-belasting en hoe wordt die belastingdruk zoveel mogelijk verlaagd? De lampen die nog op conventionele TL branden worden vervangen door LED, die actie is nu ingezet. De aanwezige isolatie van het pand wordt op dit moment door de facilitair manager geïnventariseerd ten aanzien van het oppervlak van dit (deze) dak (daken) en wanden.

Er is inmiddels ook advies aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. Uit onderzoek blijkt dat het dak 364 panelen kan dragen. Afhankelijk van kosten en subsidiemogelijkheden gaat hier binnen een half jaar een keuze voor worden gemaakt.

Het grootste gedeelte van de CO2-voetafdruk kwam uit vervoer. Daar is al veel in gang gezet om te besparen (het nieuwe rijden, efficiënte routes).  De inzet van een tweetal e-scooters wordt overwogen, dit voor  het personeel om woon werk verkeer af te kunnen leggen. De inzet van de  daarvoor gebruikte bedrijfsbussen is  op dat moment niet meer noodzakelijk. Elektrisch rijden staat hoger op de agenda, maar de actieradius en het laadvermogen blijft hier een belangrijke voorwaarde. Ontwikkelingen in de markt van elektrische (vracht)wagens worden op de voet gevolgd. Ook staat het belonen van chauffeurs voor zuiniger rijden of het inbrengen van ideeën voor brandstofbesparing nu op de agenda.

[/tabcontent]


Terug naar alle deelnemers >