Testcase CO2-beprijzing Udea

Steven IJzerman > Udea:

Steven IJzerman is kwaliteitsmanager en leidt het klimaatproject binnen de organisatie. “Udea is een groothandel, merkenhuis, im- en exporteur van biologische levensmiddelen en tevens franchisegever van de biologische supermarktformule Ekoplaza.

Hoewel we een besloten vennootschap zijn, is winstmaximalisatie bij ons niet het hoogste goed. Klant- en medewerkerstevredenheid, net als onze continuïteit staan bij ons voorop. Voor Udea is een duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor mens, dier en milieu altijd een ‘gewoonte’ geweest. Er zijn al verschillende initiatieven doorgevoerd, maar graag wil Udea de volgende stappen maken. Met dit project van het Klimaatplein hopen we dit te kunnen realiseren”.


[tabcontent id=”tab1″]

De CO2-voetafdruk van Udea laat al snel zien waar de meeste CO2-winst is te behalen. Ruim 95% van de veroorzaakte CO2-uitstoot komt door het vervoer van de groothandel naar de winkels. Er zijn al de nodige maatregelen genomen om het verbruik te verminderen. Een gemiddelde vrachtwagen rijdt zo’n 850 km per dag, vrachten worden zoveel mogelijk gecombineerd op een zo efficiënt mogelijke route. Klanten krijgen zo veel mogelijk alles in één keer geleverd, zowel koelproducten als droge kruidenierswaren. Dan is er slechts één stop nodig en dat zorgt voor vermindering van het aantal kilometers.

De chauffeurs krijgen een cursus zuinig rijden en het verbruik wordt gemonitord. Er is overwogen een competitie te starten voor de meest zuinige rijder, alhoewel het lastig is te meten want de ene chauffeur rijdt lange en de andere chauffeur veel korte ritten. De optie voor rijden op groen gas is bekeken, maar bij de aanschaf van de vrachtwagens was er geen tankstation in de buurt dat groen gas geeft. Elektrisch rijden is lastig vanwege de actieradius, alhoewel er mogelijk sommige kleine standaardritten zijn waar elektrisch rijden in de toekomst wel uitkomst biedt. De oplaadmogelijkheden en oplaadtijd van een vrachtwagen speelt ook een belangrijke rol in de keuze voor elektrisch vervoer.

De elektriciteit wordt groen ingekocht van Nederlandse windmolens. De CO2-voetafdruk van elektriciteit is daarom 0, maar dat wil niet zeggen dat er niet verder op bespaard wordt. Alle verlichting wordt omgezet naar LED, nu is zo’n 80% van de verlichting al omgezet. Spreekkamers hebben bewegingsdetectie, het licht brandt dan alleen wanneer er iemand in de ruimte aanwezig is. De LED lampen veroorzaken ook minder warmte in de koelcellen wat weer tot minder energieverbruik leidt. De 400 zonnepanelen op het dak wekken ongeveer 85.000 kWh duurzame energie per jaar op.

1,4% van de CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door aardgasverbruik voor verwarming. Het gebouw waar Udea in is gehuisvest is zo’n 10 jaar oud en goed geïsoleerd.  De energie-uitdaging ligt hem eerder in het binnenhouden van de koelte voor de magazijnen dan in het binnenhouden van de warmte voor de kantoorruimtes.

Op basis van de berekende CO2-voetafdruk zou Udea bij CO2-prijzen van €30,- en €100,- per ton respectievelijk €94.000,- en €314.000,- per jaar moeten afdragen. Dat zijn bedragen die uitnodigen om na te denken over het verder besparen op stroom-, gas- en dieselverbruik.

[/tabcontent]

[tabcontent id=”tab2″]

Wat een prijs op CO2 betekent voor het installeren van energiezuinige verlichting, het isoleren van het dak, het plaatsen van zonnepanelen en elektrisch rijden is te lezen in de vier deelrapporten op de algemene CO2-testcase pagina > Welk effect heeft deelname aan de testcase gehad voor de bedrijfsvoering van Udea?

De testcase heeft om te beginnen het verkleinen van de CO2-voetafdruk weer prioriteit gegeven binnen Udea. De focus op duurzaamheid is er natuurlijk altijd, maar de testcase heeft ook weer even de aandacht aan de eigen processen gegeven. Tot op directieniveau is de voetafdruk nu bekend en zijn mogelijkheden besproken waar het meest op is te reduceren.

Naar aanleiding van de testcase werd men bewust van de inkoop van het gas, dat was nog grijs. Nu is er een offerte aangevraagd om het gas zo snel mogelijk groen in te kopen.

Bij de nieuwbouwplannen wordt CO2-neutraliteit nog eens op de agenda gezet. De testcase heeft laten zien wat een prijs op CO2 doet met gas- en stroomprijzen. Door daar nu alvast op te anticiperen worden terugverdientijden van nieuwe duurzame installaties korter.

Grootste gedeelte van de voetafdruk komt uit het verbruiken van diesel voor de vrachtwagens. Dat heeft dan ook de meeste aandacht, hoe is daar het verbruik te verminderen? Dat kan door elektrisch te rijden. Probleem blijft de actieradius voor wagens die soms 12 uur per dag met koeling van winkel naar winkel rijden om die te bevoorraden. Ook rijden op groen gas blijft een optie. Bij de aanschaf van nieuwe wagens zal rekening gehouden worden met de nieuwste technieken. De urgentie wordt gevoeld en de wil om het dieselverbruik te verminderen is groot.

[/tabcontent]


Terug naar alle deelnemers >