Waarom de klimaattop in Parijs zo belangrijk is

Klimaatverandering

Op dit moment vindt in Parijs misschien wel de belangrijkste klimaattop ooit plaats. Tijdens deze top wordt door wereldleiders aangegeven hoe we onder de 2 graden extra temperatuurstijging van de aarde blijven. In een nieuw klimaatverdrag moet ieder land vervolgens zijn bijdrage leveren aan het beperken van verdere klimaatverandering.

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 2 graden Celsius te beperken, moeten landen ingrijpende maatregelen nemen. Het gaat dan met name om het fors verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen. En dat is absolute noodzaak. Het Internationaal Energie Agentschap beschrijft dat we in het huidige tempo op weg zijn naar een wereld die over twintig jaar al twee graden warmer ís en aan het eind van deze eeuw mogelijk zelfs vier tot zes graden warmer – met alle sociale, ecologische en economische risico’s van dien.

Klimaatakkoord Parijs opvolger Kyoto-protocol

De klimaattop in Parijs moet tot afspraken leiden die pas gaan gelden na 2020. In 2020 loopt het huidige Kyoto-protocol af en er is nog geen vervolg voor de afspraken die in 1997 in het Japanse Kyoto en in 2012 in het Qatarese Doha zijn gemaakt. Onder het huidige Kyoto protocol is afgesproken dat deelnemende landen (helaas hebben landen als de US, Japan en Canada zich niet gecommitteerd) hun uitstoot van CO2 ten opzichte van het jaar 1990 met 18% zullen verminderen.

Europese Unie en Nederland

Europese Unie klimaatbeleid Nederlands klimaatbeleidDe Europese Commissie heeft begin dit jaar nieuwe, strengere klimaatdoelstellingen voor 2030 geformuleerd. De uitstoot van broeikasgassen moet over zestien jaar 40% lager liggen dan het niveau in 1990. Het Nederlandse kabinet geeft aan dat ze de voorgestelde CO2-vermindering van 40% als ‘ondergrens’ ziet om te zorgen dat in 2050 de broeikasgasuitstoot met 80 tot 95% lager is dan in 1990. Dit is wereldwijd afgesproken om te voorkomen dat de aarde deze eeuw meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Hoe de overige landen hun doelstellingen formuleren is nog niet geheel duidelijk. Hopelijk wordt dat gedurende de top helder, zodat uiteindelijk een wereldomvattend akkoord kan worden gesloten. Naast doelstellingen formuleren is het natuurlijk vooral van belang HOE hier vervolgens invulling aan wordt gegeven.

Rol en kansen Nederlandse bedrijfsleven

Strengere CO2-reductiemaatregelen zullen leiden tot veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Naast een focus op het besparen op eigen fossiel energieverbruik, kunnen Nederlandse innovaties op het gebied van energie-efficiency en duurzame opwekking een vlucht nemen. Dat er een stijgende behoefte komt aan nieuwe technologische mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwekking moge duidelijk zijn. Alleen daarmee zijn immers de klimaatdoelen te behalen. Op de website van het Klimaatplein is onze klimaatcoalitie te vinden die producten en diensten aanbieden die nu al concreet invulling geven aan een energie- en kostenbewuste organisatie. Benieuwd naar wat zij voor uw klimaatbeleid kunnen betekenen? Doorloop dan ons gratis vijf-stappenplan voor CO2-neutraal ondernemen en maak uw organisatie nu al klaar voor de toekomst.

Foto: S. Borisov/Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder