Welke subsidies zijn er voor bedrijventerreinen die willen verduurzamen?

Er zijn verschillende subsidies en financiële regelingen beschikbaar in Nederland voor bedrijventerreinen die willen verduurzamen. Deze subsidies worden verstrekt door zowel de nationale overheid als regionale en lokale overheden, en ze zijn bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen. Bij deze enkele voorbeelden van subsidies en regelingen die beschikbaar kunnen zijn.

MIA en Vamil

Zo zijn er de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Deze regelingen bieden fiscale voordelen voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technologieën en apparatuur, waaronder energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en elektrisch vervoer.

SDE++

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie stimuleert bedrijven om te investeren in duurzame energieprojecten, zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en CO2-reducerende technologieën.

DEI

De regeling DEI (Demonstratie Energie-Innovatie) ondersteunt projecten die bijdragen aan energie-innovatie en de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Subsidies voor isolatie en energiebesparing

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidies voor isolatiemaatregelen, energiebesparende technologieën en verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen en processen.

EIA

Deze EIA regeling (Energie-investeringsaftrek) biedt fiscale voordelen aan bedrijven die investeren in energiebesparende technologieën en duurzame energieopwekking.

ESF (Europees Sociaal Fonds)

Deze subsidie kan worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, bijvoorbeeld via scholing en training.

Regionale en lokale subsidies

Verschillende provincies en gemeenten bieden specifieke subsidies en regelingen voor duurzaamheid en de klimaat- of energietransitie. Deze kunnen variëren afhankelijk van de locatie waar het bedrijf gevestigd is.

Het is belangrijk voor bedrijven om de specifieke voorwaarden en vereisten van elke subsidie of regeling te begrijpen voordat ze een aanvraag indienen. Vaak zijn er deadlines, maximale subsidiebedragen en andere criteria waaraan moet worden voldaan. Het is raadzaam om contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en lokale overheidsinstanties voor actuele informatie en begeleiding bij het aanvragen van subsidies voor verduurzaming op bedrijventerreinen in Nederland. En check daarbij ook eens de subsidiewijzer op het Klimaatplein met daarin links met meer informatie.