Ziekenhuis St. Jansdal beheert effectief haar energieverbruik

Energiebesparing

Ziekenhuis St. Jansdal is een middelgroot ziekenhuis met circa 1.850 medewerkers, 350 vrijwilligers en 120 specialisten. Dit ziekenhuis behoort al enkele jaren tot de top van Nederland op het gebied van energiebeheer in de zorg. Vakkennis, ambitie en creativiteit hebben geleid tot een effectieve aanpak op het gebied van energiemanagement en duurzaamheid.

CO2 voetafdruk

Energiemanagement en duurzaamheid gaan bij St. Jansdal hand in hand. Bij de inkoopprocessen, bouwprojecten en logistiek wordt de belasting op de omgeving dan ook zoveel mogelijk beperkt. Om dit concreet en meetbaar te maken hebben we de CO2-voetafdruk van het ziekenhuis in beeld gebracht. Door gebruik te maken van het internationale ‘Greenhouse Gas Protocol’ (GHG), is de prestatie op een eenduidige manier te vergelijken over meerdere jaren of met andere organisaties. Door het vooruitstrevende beleid bezette St. Jansdal na het eerste onderzoek al de tweede plaats in een uitgebreide lijst van Nederlandse ziekenhuizen die hun voetafdruk hebben gepubliceerd. De meting kan jaarlijks worden uitgevoerd, zodat de ontwikkelingen kunnen worden bijgehouden.

Energiemonitoring

Het St. Jansdal heeft voor de energiemonitoring gekozen voor het een gebruiksvriendelijk systeem, Erbis genaamd. De flexibiliteit van dit systeem was doorslaggevend bij het maken van deze keuze: het kan worden aangepast aan de wensen van het St. Jansdal én kan bovendien meegroeien met de ambities van de organisatie.

Met deze energiemonitoring heeft het ziekenhuis een veelzijdig systeem in huis gehaald waarmee het energieverbruik, de kosten en besparingsmogelijkheden nauwgezet in beeld worden gebracht. Erbis is gekoppeld aan het Saia gebouwbeheersysteem van het ziekenhuis. Voor het behandelcentrum ‘Salem’, een buitenlocatie, worden de meetdata verzameld via het meetbedrijf en vervolgens geïmporteerd. In Erbis wordt de data geanalyseerd en worden rapportages, in de vorm van grafieken en tabellen, gegenereerd. Ook worden complete journaals geproduceerd ten behoeve van het energiejaarverslag.

Energiebesparingsonderzoek

Naast energiemonitoring zijn we een ‘sparring partner’ op het gebied van andere vormen van energiebesparing. Een voorbeeld is het energieonderzoek bij het behandelcentrum ‘Salem’. Hier is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van energiebesparende maatregelen. De mogelijke toepassingen van duurzame energie in de vorm van zon- en warmteterugwinning was hier een onderdeel van. Het resultaat is een overzicht van potentiële maatregelen voor verduurzaming en energiebesparing, uitgewerkt met een investeringsoverzicht en financiële rendementen. Zo werken we samen met de klant aan een duurzame toekomst. Meer weten? Neem dan gerust contact met me op!

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder