Zo blijven we onder twee graden extra opwarming

Klimaatverandering

Alleen met forse nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om verdere opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Om dat te realiseren moet er een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie komen, op basis van een grootschalige herziening van de energievoorziening. Dit staat in het meest recente klimaatrapport van de VN dat vandaag is uitgekomen.

Uitstoot broeikasgassen fors beperken voor halen tweegradendoel

Landen moeten er wereldwijd naar streven om uitstoot van broeikasgassen sterk te beperken, om zo de aarde niet verder op te warmen dan een extra 2°C. Dit betekent dat in 2030 de uitstoot wereldwijd ongeveer op of onder het niveau van 2010 ligt. Na 2030 moet de uitstoot dan met 3 tot 5% per jaar dalen, tot de mondiale uitstoot in 2050 rond de helft (40 tot 70%) is ten opzichte van 2010. Op nog langere termijn gaat de uitstoot naar nul of wordt er zelfs additioneel CO2 uit de atmosfeer gehaald.

Klimaatneutrale energievoorziening

Alleen met een transitie naar een klimaatneutrale economie is het mogelijk de uitstoot van broeikasgassen zo ver terug te dringen. Dit betekent een grote technologische en economische uitdaging voor iedereen; voor burgers, bedrijfsleven en overheden. In de tweede helft van deze eeuw zouden fossiele brandstoffen geheel door CO2-neutrale of koolstofarme energiebronnen vervangen moeten zijn. Afvang en opslag van CO2 kan hierbij een belangrijke rol spelen, aldus het VN-klimaatrapport. Daarnaast kan het ook nodig zijn om na 2050 koolstof uit de atmosfeer te halen door middel van bijvoorbeeld herbebossing en CO2-opslag.

Beperken klimaatrisico’s

De risico’s van klimaatverandering kunnen in hoge mate worden beperkt door de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen of broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. Dit zal leiden tot minder extreem weer en minder luchtvervuiling. Een goede afstemming tussen bestaande en toekomstige internationale, nationale en lokale maatregelen geeft daarbij een beter resultaat. Nederland heeft baat bij een ambitieus Europees beleid, om te zorgen voor een gelijk economisch speelveld.

Organisaties kunnen nu al praktisch en concreet invulling geven aan het beperken van hun impact op klimaatverandering door gebruik te maken van het 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen. Meer informatie over het het laatste VN- klimaatrapport vind u hier.

Foto: Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder