Zuiniger rijden met online trainingsprogramma

Energiebesparing

Ruim 20% van alle uitstoot van het broeikasgas CO2 die we in Nederland veroorzaken komt uit verkeer op de weg, de rivieren en in de lucht. Het verkeer op de weg neemt hiervan het leeuwendeel van de uitstoot voor haar rekening. Daar is dus een grote bijdrage te leveren aan de reductie van dit broeikasgas. En dat blijkt niet alleen gunstig voor de Planeet, maar ook nog eens voor de eigen Portemonnee.

Brandstofbesparing met online trainingsprogramma

Uit diverse onderzoeken en pilots blijkt dat brandstofbesparing en CO2-reductie goed haalbaar is met online trainingsprogramma’s. Er wordt dan niet alleen bespaard op brandstof, er worden ook nog eens minder ongevallen veroorzaakt. Organisaties als Grontmij, het UWV en Strukton Civiel verlaagden op deze manier brandstofverbruik en schadelast aanzienlijk.

4000 minder ongevallen

Een voorbeeld van een on-line trainingsprogramma is e-Driver van de Verkeersveiligheids Groep Nederland. Uit onderzoek van TÜV Rheinland blijkt dat bij bedrijven die gebruik maken van dit programma, 4000 minder ongevallen plaats hebben gevonden. Onderzoek van het overheidsprogramma Het Nieuwe Rijden geeft weer dat dit trainingsprogramma met een reductie van ruim 80.000 ton CO2 een efficiënt online trainingsplatform is voor duurzame mobiliteit.

Online trainingsprogramma

Een trainingsprogramma richt zich vaak ook op de bedrijfscultuur binnen organisaties. Het biedt werkgevers en leidinggevenden praktische en eenvoudig implementeerbare tools, procedures en trainingen. Werknemers kunnen op online platforms interactieve trainingen, tips en informatie vinden waardoor zij veiliger en zuiniger leren deel te nemen aan het verkeer.

Terugverdientijd

Doordat met het volgen van een online cursus minder brandstof wordt verbruikt en minder schade wordt veroorzaakt is er een snelle terugverdientijd. Soms betaalt een online cursus zuinig rijden zich al binnen 6 maanden terug.

U vindt hier meer informatie over brandstof besparen en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Gerelateerde artikelen

30 Dagen Minder Wagen realiseert 123.000 groene kilometers

Energiebesparing

Ieder jaar wordt in Vlaanderen de campagne ‘30 Dagen Minder Wagen’ gehouden. Deze actie moedigt...

Lees verder

Biobased bouwen en isoleren krijgen flinke stimulans

Energiebesparing

De Rijksoverheid trekt 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te...

Lees verder

Dankzij energiemanagement maximaal profiteren van energie

Energiebesparing

Door onder andere de afbouw van de salderingsregeling en het feit dat energieleveranciers geld gaan...

Lees verder