125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten

CO2-neutraal ondernemen

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Het doel is schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Aanvragen indienen voor deze regeling kan vanaf 1 april 2016. Het subsidiebudget staat open voor diverse regelingen binnen de Topsector Energie. Het gaat om energie-innovatieprojecten van samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De subsidies stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.

Topsector Energie

De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in programma’s. Doel: meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart én een duurzamere energiehuishouding. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bijeenkomsten energie-innovatieregelingen

energiesubsidies wijzerMeer weten over de diverse regelingen en uw concrete projectidee bespreken met één van de adviseurs van RVO? Dat kan op een van de informatiebijeenkomsten.Onder de regelingen valt ook de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Het maximale subsidiebedrag per project van de DEI is dit jaar verhoogd van vier naar zes miljoen euro. Bovendien kunnen pilotprojecten in de industrie nu ook gebruik maken van de DEI. Een pilot vooraf verkleint de stap om te investeren in energiebesparingsprojecten in de industrie fors.

Wijzigingen in 2016

In 2016 zijn, naast de DEI, meerdere regelingen gewijzigd.

  • De regeling Hernieuwbare Energie, gericht op het kostenefficiënt realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling van 16% in 2023, staat nu een heel jaar open.
  • Wind op zee R&D-projecten worden weer gerangschikt op kwaliteit in een zogenaamde tenderprocedure. Zo kunnen de beste projecten worden gehonoreerd.
  • In de regeling voor BBE Innovatieprojecten zijn nu ook groen gas projecten mogelijk.
  • De regelingen voor energiebesparing in de industrie (de JIPs en de Early Adopter Projecten), zijn verbreed naar verduurzaming van de energiehuishouding.
  • Ook is het maximale subsidiebedrag voor deze early adopterprojecten verlaagd van € 75.000 naar € 50.000 om met het beschikbare budget zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen.

Meer informatie over de verschillende energie-subsidies vindt u in onze subsidiewijzer.

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder