30 Dagen Minder Wagen realiseert 123.000 groene kilometers

Energiebesparing

Ieder jaar wordt in Vlaanderen de campagne ‘30 Dagen Minder Wagen’ gehouden. Deze actie moedigt deelnemers aan om hun gewoonten te doorbreken en duurzamer te reizen. Wat zijn de resultaten van deze campagne? Hoe verkrijg je de reisgegevens van deelnemers en wat laten ze zien? Hiervoor is de organisatie achter deze campagne een samenwerking aangegaan met Klimaatplein partner Scone.

Wat is ‘30 Dagen Minder Wagen’?

De campagne ‘30 Dagen Minder Wagen’ is geïnitieerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het moedigt deelnemers aan om bewust te kiezen voor duurzamere vervoersmiddelen en zo een positieve impact te creëren voor mens en planeet. De focus van deze inspirerende campagne lag op lopen, fietsen, openbaar vervoer en autodeelsystemen. Het is een oproep om een samenleving mogelijk te maken waarin iedereen zich met minimale negatieve effecten vrij kan verplaatsen.

Inzichten voor beleidsmakers

Deelnemers werden niet alleen aangemoedigd om de auto te laten staan, maar ook om hun mobiliteitservaringen te delen en obstakels te identificeren. Deze informatie werd vervolgens gebruikt in constructieve gesprekken met beleidsmakers. Wat ‘30 Dagen Minder Wagen’ nog krachtiger maakte, is dat échte gegevens werden verzameld over de impact van verminderd autogebruik.

Mobiliteitschallenge

In samenwerking met het innovatieve platform Scone werd tijdens de ‘30 Dagen Minder Wagen’-campagne een mobiliteitschallenge georganiseerd. Deze challenge verzamelde waardevolle gegevens over het mobiliteitsgedrag van deelnemers.Voor, tijdens en na de challenge bood Scone inzicht in diverse aspecten, waaronder:

  • De afgelegde afstanden voor verschillende vormen van transport, met gedragsverschillen voor korte, middellange en lange ritten;
  • De hoeveelheid bespaarde CO₂;
  • De hoeveelheid bespaarde euro’s;
  • En zelfs de nuances van rijgedrag, zowel binnen stedelijke gebieden als daarbuiten.

Vrijheid om doelen te kiezen

Scone werkt als een persoonlijke digitale sustainability coach, waarbij deelnemers hun mobiliteitsdoelstellingen op maat kunnen instellen via de Scone app. Of het nu gaat om het vergroenen van lange ritten voor het werk of het volledig overschakelen naar de fiets voor korte trips naar de supermarkt: deelnemers hebben de vrijheid om doelen te kiezen die passen bij hun mobiliteitsbehoeften.

Community geeft motivatie

De Scone-app gaat verder dan het aanpakken van individuele uitdagingen; het smeedt ook een levendige gemeenschap van gelijkgestemden. Hier kunnen deelnemers niet alleen hun vragen delen, maar ook samen hun successen vieren en elkaar inspireren om hun duurzame voornemens daadwerkelijk te realiseren.

De resultaten

De 403 actieve deelnemers aan de ‘30 Dagen Minder Wagen Challenge’ hebben werkelijk iets groots bereikt door minder afhankelijk te zijn van de auto. Samen hebben ze een indrukwekkende afstand van 123.000 groene kilometers afgelegd! Dat is ongeveer een derde van de afstand tussen onze planeet en de maan. Zo zou elke deelnemer jaarlijks ongeveer 385 kg CO₂ besparen, wat overeenkomt met ongeveer 77 volle vuilniszakken. In termen van brandstof betekent dit een besparing van 300 euro per deelnemer per jaar.

Minder korte autoritten

Vooral korte ritten zijn hier interessant omdat deelnemers hier het meeste verschil kunnen maken door te lopen of te fietsen voor afstanden onder de 7 kilometer. Het is bemoedigend om te zien dat er 39% minder korte autoritten zijn gemaakt tijdens de challenge. Dit is van essentieel belang, aangezien korte autoritten, waarbij de auto nog niet volledig is opgewarmd, aanzienlijk meer uitstoot genereren. Moderne voertuigen kunnen namelijk in de eerste vijf minuten van het draaien twee keer zoveel vervuiling uitstoten.

Het rijgedrag van verschillende deelnemers

Naast deze indrukwekkende cijfers heeft het Netwerk Duurzame Mobiliteit nu ook diepgaander inzicht gekregen in het rijgedrag van verschillende deelnemers. Bij het vergelijken van deelnemers binnen en buiten de stad is duidelijk geworden dat het voor stadsbewoners gemakkelijker is om de auto te laten staan, gezien de kortere afstanden naar winkels en de beschikbaarheid van meer openbaar vervoer. We zien een indrukwekkende daling van 47% in het aandeel autoritten onder stadsbewoners, terwijl bewoners in buitenwijken ook een opmerkelijke daling van 24% hebben laten zien.

Mensen zijn bereid om te autominderen

De belangrijkste resultaten op een rijtje:

  • 403 actieve deelnemers hebben in 4 weken 123.000 groene kilometers afgelegd.
  • Dit leidt jaarlijks tot een besparing van 385 kg CO₂ per deelnemer.
  • Bovendien betekent dit een besparing van 300 euro per deelnemer per jaar.

Deze resultaten tonen aan dat mensen daadwerkelijk bereid zijn om hun autogebruik te verminderen. Met de juiste motivatie en een gezonde dosis competitie tijdens een challenge laten mensen de auto staan, en dat is duidelijk te zien aan de mobiliteitsdata. Dit succes is niet alleen goed voor het milieu, maar het biedt ook waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt bij het nemen van beleidsbesluiten. 

Ook autominderen?

Ontdek hier hoe je een mobiliteitschallenge kan organiseren met Scone en ervaar hoe de persoonlijke digitale sustainability coach gebruikers motiveert om de auto te laten staan, doordat ze zelf doelen kunnen stellen en hun ervaringen kunnen delen in een levendige gemeenschap van gelijkgestemden.

En hier lees je meer over ‘30 Dagen Minder Wagen’. 

Foto’s: Scone en ‘30 Dagen Minder Wagen’.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder