Ambitie 2020: 20% Nederlandse MKB CO2-neutraal

CO2-neutraal ondernemen

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie eind januari daagde MVO Nederland deelnemers uit om een duurzame ambitie op te stellen voor het jaar 2020. Het Klimaatplein nam die uitdaging aan en heeft haar ambitie als volgt geformuleerd: “In 2020 heeft 20% van het Nederlandse MKB het 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen doorlopen en uitgevoerd. Dit betekent dat in 2020 1/5e deel van het MKB geen impact meer heeft op klimaatverandering.”

CO2-neutraal ondernemen

Wanneer een onderneming het 5-stappenplan op Klimaatplein.com heeft doorlopen dan neemt het 100% verantwoordelijkheid voor eigen veroorzaakte CO2-uitstoot. Er wordt optimaal bespaard op energie(kosten), groene elektriciteit afgenomen of zelf duurzaam opgewekt. Het restant aan uitstoot wordt gecompenseerd.

75.000 MKB bedrijven

Nederland telt zo’n 375.000 MKB-bedrijven met minimaal 2 werknemers in dienst. Wanneer 20% hiervan in 2020 CO2-neutraal gaat ondernemen, dan betreft dat 75.000 ondernemingen. Een groot gedeelte van deze ondernemingen is al duurzaam op weg. Klimaatplein.com maakt alle mogelijkheden en voordelen van energiebesparing en duurzame opwekking  zichtbaar. Daardoor is praktisch en concreet invulling te geven aan het verminderen van de eigen impact op klimaatverandering. Het Klimaatplein werd inmiddels meer dan 125.000 keer bezocht. Ondernemers berekenen er zelf hoe en wat er te besparen is op eigen energiekosten en CO2-uitstoot.

Partners Klimaatplein

De 60 partners van het Klimaatplein geven het Nederlandse MKB nu al zicht op de ontelbare mogelijkheden voor energiebesparing, duurzame opwekking en CO2-reductie. Samen gaan we er aan werken om die zichtbaarheid te vergroten en zo het verduurzamen van het Nederlandse bedrijfsleven te versnellen.

Lees hier meer over het project Ambitie 2020 van MVO Nederland.

 

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder