Asito werkt klimaatneutraal, hoe doen ze dat?

CO2-neutraal ondernemen

Sinds 2011 werkt schoonmaakbedrijf Asito 100% klimaatneutraal. Dat betekent dat ieder jaar de CO2-voetafdruk wordt berekend, zo veel mogelijk uitstoot van dit broeikasgas word gereduceerd en het restant gecompenseerd via een gecertificeerde instelling.

Asito benadert CO2 uitstoot als bedrijfsafval. Voor een gewone zak bedrijfsafval betaal je om het netjes te laten verwerken, maar bij CO2, wat ook schadelijk is, hoeft dit (nog) niet. Asito kiest ervoor dit nu al wel te doen. Het uiteindelijke doel is om helemaal geen CO2 meer uit te stoten.

Uitstoot licht gestegen

Sander Haas, manager duurzaamheid bij Asito: “Na jaren van daling, is Asito’s CO2-uitstoot in 2016 licht gestegen. Daar zijn we vanzelfsprekend niet zo blij mee. De stijging is weliswaar te verklaren door een groei in omzet en personeel, maar toch hadden we liever gezien dat de daling van 2015 (10%) zich had voortgezet. Deze doelstelling is helaas niet gehaald. Er is wel een lichte daling te zien in het percentage CO2-uitstoot in relatie tot het aantal medewerkers en omzet.”

Asito heeft de afgelopen jaren stappen gemaakt om haar CO2-uitstoot te verminderen. Zo hebben alle Asito panden een energiecheck gekregen. Waar nodig zijn er op deze panden verbeteringen uitgevoerd zoals het vervangen van verlichting door LED en het plaatsen van bewegingssensoren. Ook zijn diverse isolatiemaatregelen genomen en is er een nieuw mobiliteitsbeleid opgezet. Door deze aanpassingen door te voeren is de totale CO2-uitstoot van Asito aanzienlijk gedaald, zo’n 40% over de laatste 6 jaar.

Mobiliteitsbeleid

Sander Haas: “Meer dan 90% van onze CO2 uitstoot komt door mobiliteit. De nieuwe bijtellingsregeling van de overheid heeft de financiële stimulans om een schone auto te kiezen teniet gedaan. We zien daar nu al de gevolgen van. Nu de overheid de duurzame stimulans heeft teruggedraaid, zullen we als bedrijf zelf deze stimulans moeten inbouwen. Daarom wordt ons mobiliteitsbeleid verder aangepast. Asito is een mobiliteitsbeleid gestart dat gericht is op het stimuleren van goed en zuinig rijgedrag. Ook is de keuze in auto’s gebonden aan een maximale CO2 uitstoot. Daarnaast wordt de komende tijd ingezet op meer online vergaderen in plaats van fysiek.”

CO2-compensatie

Om de CO2-uitstoot te compenseren participeert Asito via de Climate Neutral Group, partner van het Klimaatplein, in een project in Oeganda. Het project, Cooking Stoves, geeft huishoudens in afgelegen regio’s van Oeganda toegang tot efficiënte en duurzame houtovens. Asito is ook aangesloten bij het Klimaatplein, samen met tientallen andere organisaties biedt ze ondernemend Nederland via dit platform handvatten om duurzamer te ondernemen. Klik hier om meer kennis te nemen van het duurzaamheidsbeleid > van Asito.

Geïnteresseerd in Asito’s duurzame schoonmaakdiensten? Klik dan hier >

Gerelateerde artikelen

Hoe bereken je scope 3 ketenemissies?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties kennen inmiddels de eigen CO2-voetafdruk wel. Die bereken je eenvoudig door het jaarlijkse...

Lees verder

Vijf dingen die ondernemers kunnen leren van lokale duurzame initiatieven

CO2-neutraal ondernemen

Kent u de leus ‘climate change is system change’? Een analyse in een notendop die...

Lees verder

Ondernemen in een postgroei samenleving, hoe doe je dat?

CO2-neutraal ondernemen

Het Klimaatplein organiseerde een online ochtendsessie over ondernemen in een postgroei samenleving. Hoe ziet zo’n...

Lees verder