Autorijden op Groengas?

Duurzame energie

‘Rijd ik soms te weinig auto, dat ik niet wist dat je tegenwoordig op groengas kunt rijden? Dit tank je gewoon aan de pomp! In mijn zoektocht naar de rijkdom van afval – van mest of rioolslib – beland ik te midden van de gaswereld. Ik lees over aardgas en groengas, in samengeperste of vloeibare vorm en over fossiele of transitiebrandstof. Hoe waardevol is de inzet van groengas op de weg? In de portemonnee en voor het veranderlijke klimaat?

Eerst maar eens uitzoeken wat groengas en de variant Compressed Natural Gas nu eigenlijk is en voor wie het interessant is.

Compressed Natural Gas

Compressed Natural Gas (CNG), samengeperst aardgas, wordt al sinds de eerste wereldoorlog voor voertuigen gebruikt. In tijden van oorlog, crisis en schaarste wordt er teruggegrepen op CNG. In tegenstelling tot LPG (Liquid Petroleum Gas), een bijproduct van diesel of benzine uit olie, wordt CNG als een natuurlijk en schoon gas beschouwd. Het wordt niet, zoals LPG, met tankwagens, maar via een ‘bypass’ van het aardgasnet naar tankstations vervoerd. Pas daar wordt het gas samengeperst in je tank gepompt. De aanleg van CNG-vulpunten volgt de route van het aardgasnetwerk. Daarom zijn CNG-stations meestal in de buurt van de stad te vinden en minder langs de snelweg. Verspreid over Nederland zijn er op dit moment 140 vulpunten voor CNG en groengas te vinden.

Groengas

Groengas tank je bij aanbieders als OrangeGas, Fuell en CNG Net. Komt er bij hen daadwerkelijk groengas uit de pomp? Nee, je tankt gewoon CNG via het aardgasnet. OrangeGas compenseert dit met tot groengas opgewaardeerd biogas dat in het aardgasnet wordt geïnjecteerd. Certificering wordt uitgevoerd door Vertogas, een dochteronderneming van de Gasunie. De bron van het gas is rioolwaterzuivering, mestvergisting en afvalverwerking in Nederland.

‘Door groengas te tanken geef je een impuls aan de biogasmarkt,’ aldus Pelle Schlichting, directeur van OrangeGas. ‘Als wij deze biogasaanbieders niet contracteren, wordt minder biogas opgewaardeerd tot groengas voor het aardgasnet.’ Aan de pomp blijkt het prijsverschil tussen groengas en CNG slechts een cent. Dit komt doordat de opwaardering tot aardgas door de overheid wordt gestimuleerd.

Voor wie zijn CNG en groengas interessant?

Guus Lambalk, de installateur van onze zonnepanelen, blijkt bij OrangeGas te tanken. Ik vraag hem waarom hij op gas rijdt en niet op zelf-opgewekte stroom. Bij zijn keuze speelt de hogere actieradius van groengas en het gewicht van zijn lading een rol. ‘Bovendien weet ik als ik groengas tank zeker dat ik 100% CO2 neutraal rijd. Terwijl je bij elektrisch rijden onderweg grotendeels oplaadt met kolenstroom.’

Pelle Schlichting noemt ook het aantal kilometers op de teller. Vanaf 10.000 km per jaar wordt de aanschaf van een CNG-auto interessant. Niet elektrisch maar diesel is dan ook de grote concurrent van CNG. Terwijl Pelle uit de investeringssector komt, vindt hij de duurzame wereld steeds leuker. ‘Ik word blij als een chauffeur van een vuilniswagen mij vertelt dat hij niet langer oordopjes hoeft te dragen en geen zwarte rookpluim achter zijn auto heeft.’

Welke klimaatvoordelen bereik je met CNG en groengas?

Meningen over klimaatvoordelen van CNG en groengas variëren van beperken van deze brandstof in personen- en goederenverkeer tot deze inzetten als schone variant van diesel. Standpunten naderen elkaar bij de toepassing van groengas en CNG als transitiebrandstof naar wind- en zonnestroom.

Klimaatorganisaties

Greenpeace roept op om gebruik van aardgasvarianten zoals groengas te beperken tot zwaar goederen transport over land en water. Karin Blaauw adviseert namens Stichting Natuur & Milieu om in Nederland beperkt beschikbare biomassa energie-efficiënt in te zetten. Omzetting van biomassa via biogas naar groengas is volgens hun berekening minder efficiënt dan direct naar elektriciteit. Urgenda beveelt aan dat 75% van alle auto’s elektrisch rijden in 2030, en de overige 25% op biobrandstoffen zoals bio-CNG. Wat betreft het zwaardere transport rijdt 45% in 2030 elektrisch, 45% op bio-CNG aangevuld met overige bio-brandstoffen.

CNG- en groengasorganisaties

CNG- en groengasorganisaties wekken een rooskleuriger beeld op hun websites. Door te rijden op CNG in plaats van diesel reduceer je volgens CNG Net de CO2-uitstoot met 10%, die van stikstof met 90 en van fijnstof met 100%. OrangeGas geeft, volgens Pelle Schlichting, door de opwaardering naar groengas een impuls aan de biogasmarkt. Afhankelijk van de herkomst levert groengas een CO2-reductie op van 73 tot 100%. Dit draagt bij aan de CO2-reductie zoals geëist in de Klimaatzaak.

Andere overwegingen

CNG en groengas worden ook wel een transitiebrandstof genoemd. Het zou een positieve rol kunnen vervullen in de overgang van fossiele brandstoffen naar wind- en zonnestroom. Zo subsidiëren een aantal provincies, waaronder Groningen, Drenthe en Overijssel, de aanschaf van CNG-voertuigen en/of aanleg van gasvulpunten. Hierbij speelt mee dat de infrastructuur van CNG zou voorsorteren op tanken met waterstof.

Conclusie

Voor- en nadelen van rijden op groengas voor het klimaat afwegen lijkt een hele klus. Wat betreft de portemonnee zijn hiervoor handige rekentools op de websites van (groen)gasorganisaties te vinden. Voor de klimaattop in Parijs zou het interessant zijn om staatssecretaris Mansfeld van Milieu concrete aanbevelingen op dit gebied mee te geven. Wie denkt er mee?

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Energy Hub in Zeeland zorgt voor meer ruimte op elektriciteitsnet

Praktijkverhalen

Op Tholen in de provincie Zeeland is onlangs de eerste energy hub (e-hub) van Nederland...

Lees verder

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder