Bedrijven die kengetallen delen, besparen sneller energie

Energiebesparing

Hoe scoort mijn bedrijf op het gebied van milieu? Gebruik ik veel of weinig energie? Wat is gemiddeld? Dit zijn vragen die ik veel hoor wanneer ik bij een bedrijf langskom voor een duurzaamheids- of energiescan. Het monitoren van het verbruik is een goede eerste stap, maar echt interessant wordt het pas wanneer het bedrijf zijn verbruik kan vergelijken met dat van andere bedrijven. Dit kan met kengetallen, zoals elektriciteitsverbruik per kilogram product. Bedrijven die hun kengetallen delen, helpen daarmee niet alleen andere bedrijven, maar ook zichzelf.

Kengetal als concreet handvat

Kengetallen maken energiebesparing concreet en daarom zijn ze inspirerend. Op internet zijn al voor diverse branches kengetallen te vinden, zoals op het Klimaatplein en bij de Milieubarometer. Bij de Milieubarometervoorbeelden staan niet alleen de gemiddelde waardes, maar ook de beste scores. Voordeel is dat dit ook een bedrijf dat al beter dan gemiddeld scoort een handvat biedt. Overigens is een toelichting van hoe het bedrijf tot die goede score is gekomen dan vaak wel nodig, omdat het behalen van die waarde anders onhaalbaar kan lijken.

Leren van best practises

Het is onze ervaring dat het meest interessant is wanneer bedrijven hun kengetallen individueel delen en erover praten. Zo kunnen ze leren van elkaars best practices. We zien hele mooie resultaten bij duurzaamheidskringen. In een duurzaamheidskring zitten bedrijven uit dezelfde branche bij elkaar en bespreken hun milieuscore, kengetallen en genomen maatregelen. Stimular begeleidt een aantal van zulke duurzaamheidskringen in de grafische en culturele sector. Ook ziekenhuizen bespreken onderling hun resultaten binnen het Milieuplatform Zorgsector (MPZ). De theaters en musea in Den Haag bieden zelfs al aan om hun kengetallen te delen met ieder theater dat ook zijn kengetallen wil delen.

Oproep tot meer delen van kengetallen

Het zou goed zijn als meer bedrijven hun kengetallen gaan delen. Ze kunnen zich dan benchmarken met het meest gelijkende of juist best scorende branchegenoot. Bedrijven die hier actief mee bezig zijn besparen sneller en meer energie. We hopen dat er snel meer branche-initiatieven komen waarin kengetallen worden gedeeld, hetzij via gemiddelde en beste waardes, maar liever (ook) individuele uitwisseling. Als u al met een dergelijk project bezig bent, denken wij graag met u mee.

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder