Is het energieverbruik van mkb-bedrijven te benchmarken?

Energiebesparing

Ondernemers zijn benieuwd naar hoe hun energieverbruik zich verhoudt ten opzichte van andere soortgelijke bedrijven. Door het energieverbruik te benchmarken met collega-ondernemers uit dezelfde sector kun je zien hoe goed of slecht je het doet. Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan.

Vergelijk energieverbruik

Zo divers als ondernemers zijn, zo divers zijn ook hun bedrijfspanden, productieprocessen en de wil of het bewustzijn om aan de slag te gaan met het thema energie. De een zit in een monumentaal pand, de ander in een bijna energieneutraal gebouw. De een heeft een eigen pand, de ander huurt het. Dan is er nog de vraag hoe optimaal een pand wordt gebruikt: staat het de halve tijd leeg, of wordt het met een juiste bezetting effectief gebruikt?  

En dan ook de machines die gebruikt worden: de ene ondernemer heeft de meest moderne en energiezuinige staan, terwijl de ander pas over twee jaar kan vervangen. Of het proces is bij de een zo ingericht dat er bijvoorbeeld wel meer stroom, maar minder aardgas nodig is dan bij de ander. Of een gedeelte van het product wordt niet zelf gemaakt, maar ingekocht.

Afhankelijk van in welke branche of sector een bedrijf onderneemt speelt ook circulair ondernemen steeds vaker een rol: hoe gaat men om met het voorkomen en hergebruiken van afval? En ook: hoe actief is de brancheorganisatie met het stimuleren van energiebesparing?

Bewustzijn van thema energie

Het is ook maar net de vraag hoe bewust een ondernemer met het thema energie omgaat. Sommige ondernemers vinden het vanuit duurzaamheid van belang om erop te besparen of het zelf duurzaam op te wekken. Anderen wachten net zolang totdat ze door wetgeving en handhaving gedwongen worden om er stappen in te zetten. En weer anderen zien het als een sport of technische uitdaging om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het verbruik.

Begin gewoon

De vraag is ook: wat levert een benchmark een bedrijf of instelling op?  Heel veel bedrijven of instellingen móeten vanwege de Wet Milieubeheer al alle bespaarmaatregelen nemen die ze binnen 5 jaar kunnen terugverdienen. En kantoren móeten in 2023 al verplicht het Energielabel C hebben. Daarnaast is er natuurlijk het klimaatprobleem: willen we de aarde leefbaar houden, dan moeten we zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af.

Een benchmark, hoe moeilijk die dan ook te maken is, kan interessant zijn om te zien hoe goed of slecht je het doet. Bijvoorbeeld met aardasverbruik voor verwarming, stroomverbruik voor verlichting, productieproces of ICT. Maar uiteindelijk moet je gewoon beginnen. Het stappenplan op het Klimaatplein kan je helpen om hier keuzes in te maken. Of bestel het boek ‘CO2-neutraal ondernemen – dat doe je zo!’ van Klimaatplein oprichter Rob van der Rijt.  

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder