Bedrijven en instellingen gaan milieudiensten verplicht informeren over energiebesparing

Energiebesparing

Tienduizenden bedrijven en instellingen zijn verplicht de overheid te informeren over hun maatregelen om energie te besparen. Deze verplichting heeft als doel om de overheid beter in staat te stellen om te controleren op de energiebesparingsplicht. De milieu- of omgevingsdiensten informeren bedrijven over deze nieuwe verplichting en zullen na 1 juli 2019 gaan handhaven op grond van de aangeleverde rapportages.

Wanneer geldig?

De informatieplicht geldt voor bedrijven of instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Voor 1 juli 2019 moeten deze bedrijven en instellingen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen worden. Maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

Rapportage RVO en milieudienst

Informatieplichtige bedrijven en instellingen moeten vanaf 1 maart 2019 via het e-Loket van RVO.nl rapporteren over genomen maatregelen. Meer informatie is te vinden op RVO.nl en op deze website over de energiebesparingsplicht. Het rapport moet iedere 4 jaar geactualiseerd worden. Op basis van het via RVO ingevulde rapport kunnen milieudiensten efficiënter én effectiever adviseren en handhaven.

Erkende maatregelen

Erkende energie bespaarmaatregelen voor de informatieplicht zijn per bedrijfstak vastgelegd. Bedrijven die deze maatregelen hebben genomen voldoen aan de besparingsplicht. Soms is een bedrijfsspecifieke aanpak noodzakelijk. Bij unieke bedrijfsprocessen wordt bijvoorbeeld een aanvullend besparingsonderzoek gedaan. Bedrijven met vragen over de erkende maatregelen worden aanbevolen contact op te nemen met de betreffende milieudienst.

Handhaving

Vanaf 1 juli 2019 gaan de milieu- of omgevingsdiensten controleren op grond van de bij RVO ingediende rapportage of voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht. Indien aan deze plicht niet is voldaan gaan deze diensten handhaven. Daarnaast zullen diensten onderzoek doen naar bedrijven die geen rapportage hebben ingediend, en die wel informatieplichtig zijn.

Gerelateerde artikelen

Vijf tips voor het energiebewust koelen van je bedrijf

Energiebesparing

Met een opwarmende aarde wordt het steeds verleidelijker om voor de hete zomers een airco...

Lees verder

Energiebesparing Rotterdamse stijl: gewoon doen

Energiebesparing

Typisch Rotterdams: handen uit de mouwen en beginnen. Verstegen Spices & Sauces bewijst dat dit...

Lees verder

Het kan: energie besparen in de zware bouw

Praktijkverhalen

Het lijkt een contradictie: duurzaam handelen in de nog altijd fossiel aangedreven bouw. Van den...

Lees verder