Bedrijven Peeze en Secrid reduceren stapsgewijs CO2-uitstoot

CO2-neutraal ondernemen

Klimaatverandering treft ons allemaal. Van individuen tot bedrijven. Daarom willen steeds meer bedrijven een bijdrage leveren aan het Parijse klimaatakkoord. Maar hoe pak je dit als bedrijf aan? Bedrijven Peeze en Secrid gingen je al voor. Aan de hand van het vierdelig stappenplan dat deze bedrijven hebben gevolgd, legt Klimaatplein partner FairClimateFund uit hoe je het best de CO2-voetafdruk van je bedrijf kan reduceren.

Kort over de bedrijven

Peeze is een Arnhemse koffiebranderij met een missie: Goede koffie herdefiniëren. Want: je kan alleen écht goede koffie maken als het hele proces van koffie maken goed is. Peeze’s doel? Van eerlijke koffie de norm maken.

Secrid is producent van wallets. In 2009 lanceerde Secrid de Cardprotector met de visie om mensen anders te laten kijken naar de inhoud van hun broekzak. Secrid ontwerpt producten met het oog op een lange levensduur. Tijdens het productie proces proberen ze de wallets zo efficiënt mogelijk te maken met minimale CO2-uitstoot.

Stap 1 CO2-Voetadruk bepalen

Een CO2-voetafdruk van een bedrijf bestaat uit alle broeikasgassen die het bedrijf uitstoot in een jaar tijd. De CO2-voetafdruk is op verschillende manieren uit te rekenen. Peeze heeft bijvoorbeeld samen met onderzoekbureau Ecofys de CO2-voetadruk in kaart gebracht.

Secrid heeft milieuspecialisten en softwaretools van Ecochain ingezet om de voetafdruk te bepalen. De wallets bestaan voornamelijk uit leer en aluminium. Deze twee productiematerialen hebben een groot aandeel in de milieu-impact van het productie proces. Tijd om hier verandering in aan te brengen.

Stap 2 Doel bepalen

De vraag is alleen hoeveel verandering. Hiervoor moeten bedrijven een doel bepalen. Secrid is onlangs onderdeel geworden van The B Corp Climate Collective waarin het bedrijf zich committeert aan de reductie van CO2 die past bij een toekomst waarin we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graad. B Corp noemt dit Net Zero by 2030. Secrid streeft ernaar om de CO2 uitstoot dusdanig te reduceren, zodat ze in 2030 maximaal 25% moeten compenseren t.o.v. van de baseline in 2019. Tenslotte wil Secrid zijn reductieplannen gaan toetsen aan de hand van het Science Based Targets Initiative

Zelfs wanneer een product al volledig klimaatneutraal is, zoals de koffie van Peeze, kan het altijd een stap verder. De CO2-uitstoot vanaf de plantage tot en met de levering aan de klanten wordt al gecompenseerd. Maar Peeze gaat graag nog een stapje verder in de toekomst: een koffie met een klimaatpositieve impact.

Stap 3 Reduceren

Met alleen compenseren kom je er niet. Bedrijven moeten ook CO2-reduceren. Je kan gaan bepalen wat de belangrijkste en meest rendabele kansen zijn om je CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door actie te ondernemen op het reisgedrag van je personeel, maar denk ook aan acties die gericht zijn op je bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering, zoals isolatie of het gebruik van groene stroom.

Peeze doet dit met een zelf ontwikkelde (samen met Probat) milieuvriendelijke koffiebrander. Onder andere door het hergebruik van warme lucht die vrijkomt tijdens het brandproces lukt het Peeze om 50% minder energie te gebruiken dan de conventionele koffiebranders en dankzij een slimme cycloontechniek verbruikt Peeze fors minder water tijdens het branden. Peeze zoekt continu naar manieren om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Zo maakt de branderij bijvoorbeeld gebruik van 100% natuurstroom, opgewekt door een windmolen in Ede. Daarnaast worden particuliere bestellingen zoveel mogelijk per fietskoerier bezorgd en wordt actief gewerkt aan elektrificeren van het wagenpark.

Bij Secrid liggen de meeste kansen bij het verduurzamen van de productie van leer. Daarom kijkt Secrid naar alternatieven. Tegelijkertijd weet Secrid ook dat leer een essentieel materiaal is om een zo lang mogelijke levensduur van hun product te kunnen garanderen. Dat is waar duurzaamheid in eerste instantie om moet draaien. Daarom focust het bedrijf nu voornamelijk op het verbeteren van de leerproductie en het verminderen van afval om zo de impact op milieu en natuur te verkleinen.

Een manier om afval te verminderen is om te upcycelen in plaats van recyclen. Tijdens het productieproces belanden afgekeurde aluminiumprofielen van Secrid bij het afval om te recyclen. Bij het recyclen van een nieuwe cardprotector moeten er heel wat processen opnieuw worden doorlopen met veel milieu-impact. Om de impact te verkleinen zoekt Secrid naar manieren om te upcycelen. De serie gepoedercoate cardprotectors zijn hier de oplossing voor. Profielen die technische gezien perfect zijn maar een kleine beschadiging hebben op het oppervlak, zoals strepen, krassen of kleine putjes worden voorzien van een dunne laag poedercoating die de beschadiging camoufleert  De productiestap is een goed voorbeeld van hoe één extra productiestap een hoop afval kan voorkomen en meerwaarde kan creëren. Hiermee werkt Secrid aan een Zero Waste Supply Chain.

Stap 4 Compenseren

Het is niet altijd mogelijk om alle CO2-uitstoot meteen te reduceren. Daarom kunnen bedrijven ook CO2-uitstoot compenseren. De CO2-uitstoot die Peeze (nog) niet kan reduceren, compenseert het bedrijf. Zo wordt het aardgasgebruik sinds 20 jaar gecompenseerd via vrijwillige CO2-compensatie. De CO2-uitstoot die Peeze veroorzaakt met afval, transport, energieën papierverbruik compenseert het bedrijf met Gold Standard/ Fairtrade Carbon Credits. Deze worden gecreëerd met een cookstove-project in een van de koffieketens van het bedrijf: op de koffieplantages in Ethiopië. Dit project creëert niet alleen Carbon Credits, maar draagt ook bij aan de energietransitie in het land en verbetert de gezondheid en gendergelijkheid van de lokale gemeenschap.

Ongeacht welke stappen Secrid neemt om het bedrijf verder te verduurzamen, de productie heeft (voorlopig) impact op het milieu. Om die reden heeft Secrid de afgelopen jaren ruim 9.000 ton CO2 gecompenseerd. Voor de komende jaren heeft het bedrijf besloten: we willen niet alleen CO2-neutraal zijn, maar ook CO2-positief. Dus, meer compenseren dan we uitstoten.

Conclusie

Alhoewel de basis van de aanpak voor alle bedrijven hetzelfde is, leren Peeze en Secrid ons dat de uitwerking van het stappenplan verschilt per bedrijf. Het is goed om je te realiseren dat je er niet alleen voor staat. Zo zijn er verschillende instrumenten in omloop die je kunnen helpen om de CO2-voetafdruk van je bedrijf te bepalen. Op de website van FairClimateFund vind je een calculator om je CO2-voetafdruk te bepalen, maar ook de milieubarometer van Stimular of de online calculator van het Klimaatplein zijn goede tools. Ook kan FairClimateFund je helpen met advies over CO2- reductie, het opstellen van een klimaatstrategie, het uitvoeren van life cycle analyses en natuurlijk bij de keuze voor de beste compensatieprojecten. Bezoek de website van FairClimateFund download de White paper of neem contact op met Business Developer Marcel Spaas.

 

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder