Bedrijventerrein Schiebroek kán van het aardgas af; als we het écht willen

Duurzame energie

“Wat we nodig hebben is Lef!” Was één van de conclusies aan het eind van een boeiende middag waarbij de mogelijkheden om aardgasloos te ondernemen werden onderzocht. “De technieken en financieringsmogelijkheden zijn er al. We moeten de mindset veranderen. Niet alleen denken in goede businesscases, maar ook in termen van urgentie.”

Op deze bijeenkomst bogen ongeveer zestig deelnemers zich over de vraag hoe ondernemers op het bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam binnen drie jaar aardgasloos gaan ondernemen. Welke bedrijven kunnen die transitie maken en welke zullen er dan verdwijnen? Gaat zo’n transitie geld kosten of ontstaan er juist business-opportunities? De bijeenkomst die gehouden werd in het hoofdkantoor van Greenchoice was georganiseerd door Klimaatplein in samenwerking met Greenchoice en de gemeente Rotterdam.

Extra inspanningen

Het bedrijventerrein Schiebroek ligt in het noorden van Rotterdam. Het is een terrein van zeven hectare waar zo’n 80 veelal kleinere bedrijfjes zitten en een grote drukkerij. Edwin Markus is parkmanager en ijvert al jaren voor een duurzaam bedrijventerrein. “Vorig jaar zijn we gestart met het Bepositief-project (BE+)”, licht Markus toe. “Het doel van het project is om hier in 2020 meer energie op te wekken dan we verbruiken. Het gasloos ondernemen gaat dus nog een stap verder en vraagt dan ook om extra inspanningen.”

Voordat de deelnemers zich in werkgroepen bogen over verschillende deelaspecten van deze casus praatte oud-weerman en tegenwoordig duurzaam ondernemer Reinier van den Berg hen bij over de opwarming van de aarde: Klimaatverandering, crisis en kansen. Allereerst schetste hij de donkere kanten van klimaatverandering: meer overstromingen, schade door steeds grotere hagelstenen, intensievere droogtes met bosbranden tot gevolg. Ook stond hij kort stil bij de negatieve gevolgen voor de land- en tuinbouw met vluchtelingenstromen als gevolg.

Vijf óver twaalf

“Het is al vijf óver twaalf”, hield hij het publiek voor. “Kunnen we het tij nog keren en de temperatuurstijging beperken tot twee of liever nog anderhalve graad Celsius?”

Hierna deed hij een plan uit de doeken, dat rust op vijf pijlers, waaronder grootschalige herbebossing, energie besparing en het terugwinnen van olie uit plastic .

Alle zorgen voor de toekomst werden hiermee niet weggenomen, maar het zorgde wel voor de juiste energie om te werken aan de casus van Schiebroek: binnen drie jaar het hele bedrijventerrein van het aardgas af! In verschillende groepen werden de volgende thema’s besproken: financiering, gasloos verwarmen, infrastructuur en gasloos produceren.

Mogelijke obstakels

In de verschillende werkgroepen werden mogelijke obstakels besproken maar ook oplossingen om die problemen op te lossen. Zo kwam in de werkgroep financiering naar voren dat eigenaren van de bedrijfspanden weinig baat hebben bij verduurzaming. Tenminste zo zien zijzelf het maar al te vaak: de huurder zou de vruchten plukken van verduurzaming door bijvoorbeeld extra isolatie terwijl de eigenaar voor de kosten opdraait. Vanuit de zaal werden er verschillende oplossingen aangedragen. Van een wettelijke verplichting om enkel inclusief te mogen verhuren tot goede voorlichting aan verhuurders over de extra voordelen om een goed geïsoleerd en duurzaam pand te verhuren.

Ook werden diverse technieken voorgedragen om de ondernemers op Schiebroek fossielvrij van warmte en energie te voorzien. Denk aan warmtepompen, geothermie of warmte-koude opslag. Om die technieken te laten werken is weer duurzaam opgewekte stroom nodig en ook die mogelijkheden bleken voorhanden.

Als algemeen obstakel zag men dat veel ondernemers druk zijn met ondernemen en duurzaamheid vaak zien als extra ballast waar ze moeite voor moeten doen. Een mogelijke oplossing is om de ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen. Kom bijvoorbeeld met kant en klare businesscases, waar bij wijze van spreken enkel nog een handtekening onder moet.

Nu is het zaak om de voorstellen om te zetten in concrete en haalbare plannen. Een aantal deelnemers gaf zich op om hieraan mee te werken. Kortom: wordt vervolgd.

Hieronder een fotoverslag van de inspiratiebijeenkomst aardgasloos ondernemen:

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Energy Hub in Zeeland zorgt voor meer ruimte op elektriciteitsnet

Praktijkverhalen

Op Tholen in de provincie Zeeland is onlangs de eerste energy hub (e-hub) van Nederland...

Lees verder

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder