Bossen: De natuurlijke speler in het klimaatvraagstuk

CO2-neutraal ondernemen

bossen tegen klimaatverandering

De gemiddelde ondernemer is vandaag de dag bewust bezig met zijn energieverbruik. Hij stelt zichzelf de vraag: Waar kan ik energie besparen in mijn bedrijfsvoering en kan ik het zelf duurzaam opwekken? Inmiddels zijn de mogelijkheden legio en variëren de oplossingen van simpele gedragsveranderingen tot de invoering van complexe technologische innovaties. In dit blog ruimte en aandacht voor een natuurlijke speler binnen het klimaatvraagstuk; bossen.

Bossen op de internationale agenda
In 1989 werden al op internationaal niveau afspraken gemaakt om jaarlijks 12 miljoen hectare bos aan te planten om de effecten van klimaatverandering te ondervangen. Groeiende bomen zijn als enige in staat om ‘oude’ CO2 weer uit de lucht te halen en op te nemen in hun eigen stam en takken. Daarmee dienen ze als het ware als opslagvaten van uitgestoten broeikasgassen en voorkomen zo een verder opwarmen van de aarde.

Naast deze belangrijke rol in het klimaatvraagstuk hebben bossen positieve effecten voor de mensen die ervan moeten leven, in de omgeving wonen of recreëren. Zo bestrijdt bosaanplant erosie, zorgt het voor het herbergen van biodiversiteit en of geeft het beschutting tegen regen en wind.

Internationaal is tijdens de klimaattop in Kyoto afgesproken dat landen duurzaam bosbeheer promoten, samenwerken op het gebied van bosbehoud,  de positie van bos als CO2 reservoirs te verstevigen en bosaanplant en bosherstel te bemoedigen. Hierbij worden bossen gezien als de nationale CO2 opslag, die opweegt tegen de veroorzaakte uitstoot. Want ondanks besparingen, blijft iedere organisatie energie nodig hebben. En helaas wordt daar nog teveel fossiele energie voor gebruikt. Bossen kunnen dan een tegenwicht bieden.

Certificering van bossen
Het is mogelijk om CO2-uitstoot die je als organisatie nog niet kunt reduceren tot 0, bijvoorbeeld van je wagenpark of vliegreizen, te compenseren. Dat kan met behulp van bosprojecten. Bosprojecten zijn nu zelfs opgenomen onder de prestigieuze ‘Gold Standard’. Deze standaard bevestigt en certificeert de CO2-opname door bos én garandeert lokale duurzame en sociaal-economische ontwikkeling.

Investeren in bossen
Hoewel de opname onder de Gold Standard een belangrijke ontwikkeling is voor de positie van bosprojecten, zijn bomen ook zonder vastgelegde CO2 rechten de moeite van het investeren waard. Zonder groeiende bossen zou de CO2-concentratie in de atmosfeer met ongeveer 30% sneller stijgen. Het is daarom van groot belang dat er, naast nieuwe aanplant, ook wordt geïnvesteerd in bosherstel, bosbeheer en bosbehoud. Elke boom, elk beschermd bos is een stap in de ‘groene’ richting.

Er ligt wereldwijd nog ruim 2 miljard hectare grond braak dat geschikt is voor de aanplant van bos. Nieuw bos kan hier circa 100 gigaton CO2 opnemen. Dat is net zoveel als de uitstoot die we wereldwijd de komende 20 jaar naar verwachting zullen gaan realiseren. Er zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijven om hier een ‘boompje’ aan bij te dragen, mogelijkheden variëren van CO2-compensatie van uw eigen bedrijfsuitstoot tot de realisatie van uw eigen bedrijfsbos. Een investering met gegarandeerd rendement, want zelfs als uw boom omwaait en de CO2  weer in de lucht komt groeien er op die open plek vanzelf  jonge boompjes die op hun beurt weer CO2 gaan opnemen. Gegarandeerd rendement; waar vind je dat nog in tijden van crisis?

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder