BOVAG: Erkende Maatregelenlijst is echt een verbetering

Energiebesparing

In Nederland wordt in de industrie en dienstverlening veel energie verbruikt. Brancheorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het energieverbruik in hun sector. In een korte serie zetten we de activiteiten van een aantal brancheorganisaties op een rij. Vandaag BOVAG, brancheorganisatie in de mobiliteit.


BOVAG geeft op zijn website concrete tips aan z’n leden om energie te besparen. Bijvoorbeeld met de Erkende Maatregelenlijst. Er zijn twee lijsten die betrekking hebben op leden van BOVAG: een lijst voor autobedrijven met garagefunctie en een voor tankstations en autowasbedrijven. In deze lijsten worden maatregelen genoemd die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. De lijsten zijn een resultaat van een afspraak uit het SER Energie-akkoord uit 2013, waarbij overheid en bedrijfsleven hebben afgesproken om samen een lijst met concrete energiebesparende maatregelen op te stellen.

“Die lijsten zijn echt een verbetering”, zegt Jan Bessembinders, specialist Milieu en Veiligheid bij BOVAG. “Nu weten ondernemers beter waar zij aan toe zijn. De plicht om maatregelen te nemen, die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden, bestond al langer. Maar in de praktijk leverde het eigenlijk alleen maar discussie op. Ondernemers wisten niet welke maatregelen ze moesten nemen en handhavers durfden er vanwege de onduidelijkheid niet op te handhaven.”

Gezond-verstand-maatregelen

“Veel van de maatregelen op deze lijst zijn ‘gezond-verstand-maatregelen’ zoals gebruik tijdschakelaars, installeer sensoren waardoor het licht uitgaat als er niemand in de ruimte is, beperk ’s nachts de reclameverlichting ‘s, plaats HR++ glas. Maar ondanks het feit dat het over het algemeen eenvoudige maatregelen zijn, heeft nog niet iedereen maatregelen getroffen.”

“Dat komt aan de ene kant omdat de lijsten nog relatief nieuw zijn en aan de andere kant omdat energiebesparing geen core business is voor ondernemers. De core business is immers: voertuigen onderhouden en verkopen, voertuigen wassen en voertuigen voorzien van brandstof. Energiebesparing vraagt echter blijvende aandacht, van overheid én ondernemers. En dat ze er gewoon geld mee kunnen besparen is een extra reden om er mee aan het werk te gaan.”

Klantenbinding

Bessembinders maakt overigens wel een onderscheid tussen de grotere bedrijven (“Zij zien het vaak als klantenbinding en voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering in de toekomst.”) en de kleinere bedrijven waarvoor het vaak lastiger ligt (“Oh, moet dat er ook nog bij!”).

“Toch staan de meeste van onze leden echt niet onwelwillend tegenover het nemen van energiebesparende maatregelen. Vaak denken ze dat ze al veel gedaan hebben. Een mooi voorbeeld is een ondernemer uit Barneveld die dacht dat hij alles wel op orde had. Hij ging op een zondagmiddag in zijn zaak zitten en eens goed luisteren. Toen hoorde hij verschillende apparaten die aanstonden terwijl de zaak gesloten was.”

Worstelen

Bessembinders ziet wel dat veel ondernemers worstelen met de vraag wanneer ze deze maatregelen moeten nemen. Doe je dat op een zelfstandig moment of stel je het uit tot je bijvoorbeeld toch gaat verbouwen, dus op een natuurlijk moment. Onze leden ondernemen over het algemeen ‘cost-driven’ en zij bekijken dan ook of bepaalde maatregelen op zichzelf al rendabel zijn. Of dat ze pas rendabel worden als je het koppelt aan een verbouwing. Gelukkig kun je hierover goede afspraken maken met de handhavers.”

Uitgangspunt

“Vanuit de BOVAG pleiten wij er bij de overheid voor: ‘maak het gemakkelijk’. Neem de lijst van Erkende Maatregelen als uitgangspunt en ga verder geen discussie voeren. Zeg niet met de knuppel in de hand: gij zult en gij moet, maar neem de ondernemers bij de hand. Totdat zij zelf doorkrijgen hoeveel er te besparen valt. Dat werkt. In die zin is het een goede zaak dat handhavers eerst als coach bij de bedrijven naar binnen stappen en het gesprek aangaan. Bij een vervolggesprek kun je samen doelen stellen. De Erkende Maatregelenlijst biedt daarbij houvast. Die aanpak zou verder moeten worden uitgebouwd.”

Eerder verscheen in deze serie interviews al:

Koninklijke Horeca zet voor energiebesparing in op bewustwording van de leden >
ICT-sector weet energieverbruik binnen de perken te houden >

Direct starten met energiebesparing en duurzame opwekking? Volg ons gratis stappenplan >

Foto’s: BOVAG

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder