Aangepaste subsidieregeling voor energieadvies mkb bedrijven weer open

Klimaatbeleid

Mkb-bedrijven kunnen weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen met behulp van energieadvies op...

Lees verder

De CSRD en rapportage over CO2-emissies

Klimaatbeleid

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Deze...

Lees verder

Sluit de missie van uw bedrijf aan bij een postgroei-samenleving?

Klimaatbeleid

Om als mensheid weer binnen ecologische en maatschappelijke grenzen te leven, is het noodzakelijk dat...

Lees verder

Laatste IPCC AR6 klimaatrapport: snel meer klimaatactie nodig

Klimaatbeleid

In vrijwel alle scenario’s van het vandaag verschenen IPCC klimaatrapport (AR6) vindt een 1,5 graden...

Lees verder

Meer drang en dwang nodig om circulaire doelen te halen

Klimaatbeleid

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire...

Lees verder

Omslag beleid nodig om binnen Nederlands’ koolstofbudget te blijven

Klimaatbeleid

Circulair ondernemen, meer energie besparen en een omschakeling in de intensieve veehouderij naar grondgebonden bedrijven....

Lees verder

Wat zijn planetaire grenzen en welke zijn reeds overschreden?

Klimaatbeleid

In 2009 leidde professor in de milieukunde Johan Rockström een ​​groep van 28 gerenommeerde wetenschappers...

Lees verder

Ontgroeien, groene groei en de planetaire grenzen

Klimaatbeleid

In een interview (luister hier) met Jelmer Mommers en Lynn Berger voor de Correspondent pleit...

Lees verder

Whitepaper: Reductie van broeikasgassen in de industriële sector

Klimaatbeleid

In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd die moeten leiden tot reductie van uitstoot van broeikasgassen,...

Lees verder
1 2 3 4 20