Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent dat het terrein is ontworpen met oog voor energie-efficiëntie, circulariteit en een groene werkplek. Flexibiliteit is een andere sleutelfactor. Door ruimte-indelingen van gebouwen aanpasbaar te maken en de infrastructuur flexibel te ontwerpen, kunnen bedrijven zich gemakkelijker aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.Tenslotte spelen digitalisering en technologie een cruciale rol. Toekomstbestendige bedrijventerreinen integreren geavanceerde technologieën zoals slimme gebouwen en digitale infrastructuren om bedrijven te laten profiteren van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Een interview met Klimaatplein oprichter Rob van der Rijt over met name de rol die de thema’s klimaat en energie spelen op toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Interviewer: Wat is de rol van klimaat en energie in het concept van een toekomstbestendig bedrijventerrein?

Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein: “In het streven naar toekomstbestendigheid is klimaatbewustzijn van cruciaal belang. Een goed ontworpen bedrijventerrein houdt rekening met de ecologische impact van haar activiteiten én met veranderende weersomstandigheden. Dit betekent niet alleen aandacht voor duurzame biobased bouwmaterialen, energie-efficiëntie en de mogelijkheid om zelf duurzame energie op te wekken. Maar ook aandacht voor het snel afvoeren wat extreme regenval, het voorkomen van hittestress en het in stand houden van de biodiversiteit.  

Energie is en blijft een van de belangrijkste thema’s. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zullen streven naar energieonafhankelijkheid en proberen hun ecologische voetafdruk te minimaliseren. Dat begint bij energie besparen en efficiënt energieverbruik met behulp van slimme energiebeheersystemen. Ook speelt het hergebruiken van elkaars materialen en het delen van restwarmte en stroom een belangrijke rol. Kijk daarna pas naar de gezamenlijke inzet van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie”.

Interviewer: Hoe worden duurzaamheid en klimaatbewustzijn geïntegreerd in de infrastructuur van zo’n bedrijventerrein?

Antwoord: “Duurzaamheid wordt geïntegreerd op verschillende niveaus. Groene daken en regenwateropvangsystemen verminderen bijvoorbeeld de waterafvoer en dragen bij aan de ecologische balans. Daarnaast worden openbare ruimtes ontworpen met het oog op groen en biodiversiteit.

Wat betreft energie-integratie zou ik streven naar een mix van hernieuwbare energiebronnen. Zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen, windturbines op strategische locaties en energieopslagsystemen dragen bij aan een duurzame energievoorziening op het bedrijventerrein. Maar denk ook aan de nabijheid van openbaar vervoer het delen van vervoer. Plaats bijvoorbeeld gezamenlijke elektrische deelauto’s en bestelbussen op strategische plekken op het bedrijventerrein ”

Interviewer: Hoe beïnvloedt dit de bedrijven die zich op zo’n terrein vestigen?

Antwoord: “Voor bedrijven die zich op een toekomstbestendig bedrijventerrein vestigen, biedt dit een aantrekkelijke, milieuverantwoorde en kosteneffectieve omgeving. Ze kunnen profiteren van gedeelde duurzame voorzieningen en infrastructuur en wellicht ook van grondstoffen uit bijvoorbeeld restafval, waardoor ze de eigen ecologische impact verminderen. Bovendien kan een groene en duurzame reputatie bedrijven aantrekken die waarde hechten aan milieu- of klimaatbewustzijn. En dat kan weer leiden tot een positieve invloed op het imago, de klantenbinding en een gunstige uitgangspositie bij aanbestedingen. En door in zo’n groen ecosysteem van bedrijven samen na te denken over duurzaamheid ontstaan er vanzelf weer nieuwe innovaties en business opportunities.”

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Maakt de duurzame energietransitie de wereld een veiliger plek?

Klimaatbeleid

We bevinden ons al enkele jaren midden in de zogenaamde duurzame energietransitie. Terwijl we onze...

Lees verder