Waar liggen op bedrijventerreinen kansen om snel te verduurzamen?

Veel ondernemers zijn zelf al bezig om hun bedrijfsprocessen te verduurzamen. Maar er liggen ook veel kansen om dit samen met collega-ondernemers te doen op een bedrijventerrein. Daarmee wordt gezamenlijk bijgedragen aan een klimaatbewuste, circulaire en meer duurzame lokale economie. In dit artikel benoemen we enkele kansen voor bedrijven om snel stappen te zetten in de richting van verduurzaming.

Energie-efficiëntie

In sommige bedrijven wordt tot wel 40% van het energieverbruik verspild. Het verminderen van energieverspilling leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en lagere milieu-impact. Dit start met het investeren in energie-efficiënte technologieën, zoals slimme gebouwbeheersystemen, LED-verlichting en energiezuinige apparatuur. Iedere kiloWattuur die je niet meer verbruikt, hoef je vervolgens ook niet meer duurzaam op te wekken. 

Hernieuwbare energiebronnen op bedrijventerrein

Het installeren van zonnepanelen, windturbines of andere hernieuwbare energiebronnen op bedrijventerreinen helpt om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de daarbij horende CO2-uitstoot te verminderen. Met de beschikbare subsidies wordt investeren ook nog eens een stuk makkelijker. Bespreek met collega-ondernemers waar de behoeften liggen en wat de mogelijkheden zijn voor het delen van duurzaam opgewekte stroom of het hergebruiken van overtollige warmte. 

Elektrificatie van (deel)vervoer

Het stimuleren van elektrisch deelvervoer voor zowel werknemers als bedrijfsvoertuigen verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de CO2-uitstoot en verlaagt de kosten. Efficiënte logistieke processen verkleinen vervolgens de ecologische voetafdruk van het bedrijventerreinen. Stem die logistiek met elkaar af, huur samen transport in en installeer gezamenlijk laadinfrastructuur om zo een gedeeld (vracht)wagenpark te elektrificeren.

Circulaire economie bedrijfsterrein

Ondernemers op een bedrijfsterrein kunnen samen doelen zetten voor meer circulariteit. Dat begint met het verlengen van de levensduur van de eigen producten (die recyclebaar moeten zijn) en met een recht op reparatie voor de klant. Maar hergebruik ook producten en laat de reststromen en het afval van de een de grondstof zijn voor de ander. Hout, beton, metalen, verpakkingsmaterialen en organisch afval zijn stromen waar veel kansen liggen voor hergebruik.

Groene werkomgeving en waterbesparing  

Groene openbare wegen, groene daken en gevels en een groene werkruimte dragen niet alleen bij aan een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving, maar het helpt ook bij het verminderen van de stedelijke hittestress en het vasthouden van regenwater. Op een bedrijventerrein zijn ook waterbesparende technologieën te implementeren, zoals efficiënte irrigatie- en opvangsystemen en het hergebruik van water. We hebben nu al te maken met periodes van lange droogte en hevige stortbuien. Door slim om te gaan met water is het verbruik te verminderen en kunnen we duurzamer met opgebouwde watervoorraden omgaan.

Terug naar dossier verduurzamen bedrijventerrein