Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze duurzaam in te kopen kunnen ondernemers een enorme impact maken om de urgente vraagstukken van vandaag, zoals de klimaatcrisis, aan te pakken.

Inkopen met de Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Wanneer alle bedrijven in Nederland met hun gezamenlijke inkoopkracht sturen op deze duurzame doelen, ontwikkelen zij automatisch een vraag naar duurzame producten. Zij stimuleren zo leveranciers om steeds meer groene en sociale producten en diensten te ontwikkelen, produceren en leveren. Organisaties kunnen kortom de inkoopfunctie doelbewust inzetten om invloed uit te oefenen op verduurzaming in het ‘hier en nu’ als ook ‘later en elders’.

De SDG’s en de CSRD

Bedrijven hebben daarnaast een belang bij het in kaart brengen en meten van de eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Vanaf 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht waarbij grote bedrijven verplicht moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu, dus ook over de supply chain. De impact van organisaties zit voor een groot deel in de gecreëerde waarde en daarmee dus in de ingekochte waarde. Door vragen te stellen aan leveranciers op basis van de SDG’s kun je werken aan een toekomstbestendige inkooporganisatie.

Door mee te doen met het manifest sustainable procurement kan jouw organisatie daarnaast voldoen aan de CSRD-wetgeving (rapporteren over de waardeketen) en aankomende wetgeving zoals IMVO (ketenverantwoordelijkheid). Wist je dat het merendeel van jouw klimaatimpact in de keten zit? Dat is het belang van duurzaam inkopen. Onderteken het Manifest Sustainable Procurement en doe mee met de beweging om duurzaam inkopen te versnellen. 

Bepaal de actieagenda mee

Op 12 oktober komen de manifest ondertekenaars bijeen in Rotterdam en gaan ze een gezamenlijke ‘actieagenda’ bepalen: met welke acties kunnen we samen optrekken om duurzaam inkopen te versnellen? Wat zijn de uitdagingen én kansen om deze te overkomen? Maar ook latere ondertekenaars blijven van harte welkom deel te nemen aan acties en kennisdeling.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder