Circulair watergebruik helpt groentetelers bij veranderend klimaat

CO2-neutraal ondernemen

Afgelopen extreem droge zomer laat zijn sporen na in Europa. Voor groentetelers is een tekort aan kwalitatief goed water, mede door klimaatverandering, al veel langer een bron van zorg in Europa. Tegelijkertijd zijn er veel methoden voorhanden om circulair, dus efficiënt én duurzaam, om te gaan met water in de kas. Al deze methoden zijn nu beschreven in één document: de Fertigation Bible. Daarmee hebben Europese groentetelers voor het eerst een compleet overzicht van de beschikbare methoden.

‘De Fertigation Bible is het tastbare resultaat van een omvangrijk Europees kennisproject: FERTINNOWA’, zegt Wilfred Appelman van Klimaatplein-partner Wageningen Universiteit. Het document richt zich op Europese groentetelers die in de kas nutriënten toevoegen aan het water.

‘We hebben aan bijna vierhonderd Europese tuinbouwondernemers gevraagd tegen welke knelpunten zij aanlopen met water. Verzilting van het water is een terugkerend probleem. Maar ook: hoe voorkom je dat zich algen vormen in het water dat je opslaat? En hoe voorkom je dat een dure druppelinstallatie verstopt raakt? Kortom: een breed scala aan vragen van telers. In de Fertigation Bible beschrijven we de beste technologieën van dit moment om dit soort problemen te tackelen.’

Rol Wageningen

Wageningen Food & Biobased Research tekent voor het innovatiedeel van het project. Appelman: ‘Wij hebben vooral gekeken naar wat de tuinbouw kan leren van technologieën die in andere sectoren al breed worden toegepast. Denk aan de zuivelindustrie, de chemische industrie en de energiesector.’

Water selectief ontzouten

Appelman noemt als voorbeeld de technologie die Wageningen Food & Biobased Research heeft ontwikkeld om water selectief te ontzouten. ‘Als je de waterkringloop in de kas sluit, gaan planten zouten opnemen, zoals natrium. Een teveel aan natrium kan schadelijk zijn voor de plant. Daarom lozen telers te zout geworden water. Zij moeten dit looswater dan wel eerst zuiveren, omdat er resten van gewasbeschermingsmiddelen en waardevolle nutriënten in zitten. Maar als je dat natrium er aan het begin al weet uit te filteren, kun je het water blijven circuleren en behoudt het zijn kwaliteit. Je voorkomt zo emissies en houdt de waardevolle nutriënten in het systeem. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook economisch interessant.

Van papier naar praktijk

‘Het doel van de Bible is, Europese telers te helpen om verstandige maatregelen door te voeren, waardoor ze efficiënter en duurzaam omgaan met water’, legt Appelman uit. ‘Alle beschikbare kennis van mogelijke maatregelen is nu voor het eerst overzichtelijk beschreven in één document. Behalve deze lijvige Fertigation Bible zijn alle technologieën ook in handige factsheets en gedetailleerde gebruiksaanwijzingen beschreven.

Wat helpt, is dat de kennispartners in dit project elk over een omvangrijk netwerk beschikken. Dit maakt de stap van papier naar praktijk een stuk makkelijker. ‘Partijen die ideeën hebben voor nieuwe ontwikkelingen en willen verkennen of die in de praktijk toepasbaar zijn, nodigt hij van harte uit voor een gesprek. ‘Dit is het netwerk om de haalbaarheid van nieuwe ideeën te bespreken.’

Foto: Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder