Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf. Bovendien vormen ze een integraal onderdeel bij het behalen van de zogenaamde ‘Science Based Targets’. Science Based Targets (SBT) zijn de op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen die voor een juiste uitvoering van de CO2-reductieplannen van een organisatie zorgen. Door te werken met deze SBT-doelen weten bedrijven en instellingen of dat eigen doelstellingen, naar rato van de aard en omvang van het bedrijf, voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. In dit interview vragen we Klimaatplein oprichter Rob van der Rijt welke rol toepassingen uit de circulaire economie spelen bij het behalen van de Science Based Targets.

Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan het behalen van de Science Based Targets?

Rob van der Rijt: “Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Science Based Targets initiative. Een van de belangrijkste stappen is het vaststellen van ambitieuze en wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen. Dit houdt in dat bedrijven de eigen uitstoot van broeikasgassen in kaart brengen en doelstellingen vaststellen om deze uitstoot te verminderen. Dit dan in lijn met de wetenschappelijke aanbevelingen om de opwarming van de aarde te beperken tot het liefst 1,5 graad Celsius.”

Kun je wat meer vertellen over hoe circulaire toepassingen kunnen worden geïntegreerd in deze aanpak?

“Circulaire toepassingen spelen een cruciale rol bij het verminderen van de klimaatimpact van bedrijfsactiviteiten. Bedrijven kunnen circulaire principes integreren door producten en processen te herontwerpen met circulariteit in gedachten. Bijvoorbeeld door gesloten kringloopsystemen te implementeren, deel- en hergebruik te stimuleren, circulaire businessmodellen te bevorderen en samen te werken in circulaire ecosystemen. Met het omarmen van deze benadering, kunnen bedrijven niet alleen hun eigen ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook die van de bedrijfsketen en zo zelfs bijdragen aan een duurzame economie als geheel.”

Wat zijn enkele concrete voorbeelden van circulaire toepassingen die bedrijven kunnen implementeren?

“Een voorbeeld is het ontwerpen van producten die gemakkelijk te demonteren, hergebruiken, repareren en recyclen zijn, zoals elektronica met modulaire componenten. Een ander voorbeeld is het opzetten van retourlogistiek en hergebruik- of recyclingprogramma’s voor producten aan het einde van hun levensduur, zoals kleding of elektronica. Daarnaast kunnen bedrijven circulaire businessmodellen aannemen, zoals leasing of herfabricage. Daarmee verleng je de levensduur van producten en behoud je de waarde van gedolven en bewerkte grondstoffen in de economie. Ik ben er van overtuigd dat, willen we de klimaatdoelen écht halen, we dan niet zonder de uitgangspunten van de circulaire economie kunnen.”

Aan de slag met het bepalen en verminderen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf of instelling? Maak dan gebruik van het Klimaatplein 5-stappenplan of vraag onze partners om hun adviezen.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder