CO2 compenseren met duurzame biogasinstallaties

CO2-neutraal ondernemen

Veel mensen die op het platteland in ontwikkelingslanden leven hebben geen beschikking over gas en stroom. De gezinnen, in het bijzonder vrouwen, bereiden hun maaltijd boven een houtvuur, vaak in huis. Koken met hout is schadelijk voor de gezondheid, duur, tijdrovend en het stoot enorme hoeveelheden CO2 uit. Een biogasinstallatie biedt een schoon alternatief en compenseren van CO2 uitstoot met biogas kent dan ook vele voordelen, zowel voor mens als voor het milieu.

Hoe werkt een biogasinstallatie?

Een biogasinstallatie zet mest – van bijvoorbeeld koeien of varkens – gemengd met water om in biogas. Dit gas wordt naar het aangrenzende huis geleid waar het voor koken en verlichting wordt gebruikt. De verwerkte mest, een restproduct genaamd bioslurry, die achterblijft, is een vruchtbare organische meststof voor op het land.

Schone keukens en groene velden

De voordelen van een biogasinstallatie zijn legio. Eén van de belangrijkste is dat het direct bijdraagt aan de gezondheid van vrouwen en kinderen doordat zij niet meer worden blootgesteld aan de giftige dampen van koken op een houtvuur. Daarnaast zorgt de biogasinstallatie voor:

  • schone brandstof om mee te koken
  • schone brandstof voor verlichting in huis
  • geen roet en rook meer in huis
  • verbeterde landbouwproductie door gebruik van vruchtbare bioslurry en dus meer inkomen
  • tijdwinst omdat er geen brandhout verzameld hoeft te worden
  • besparing op kosten voor brandhout, petroleum en kunstmest
  • tijd en geld voor onderwijs en eigen ontwikkeling
  • het tegengaan van ontbossing
  • minder CO2 uitstoot
  • lokale werkgelegenheid in de bouw van biogasinstallaties

Hivos biogasprogramma’s

Samen met partnerorganisaties zorgt Klimaatplein-partner Hivos er voor dat de kennis en techniek om installaties te realiseren aanwezig is. Lokale ondernemers worden opgeleid in de bouw en het onderhoud van ervan. Gezinnen investeren zelf in de aanschaf van een installatie en worden daarbij geholpen door een subsidie van Hivos.

Hivos heeft biogasprogramma’s in een aantal landen waaronder Kenia, Tanzania en Oeganda. Hier zijn inmiddels circa 30.000 biogasinstallaties gebouwd, en verdere uitbreiding is mogelijk met extra financiering.

CO2 compenseren met biogas

Investeren in een biogasinstallatie is een uitermate geschikte manier om CO2 uitstoot die niet kan worden vermeden te compenseren. Door uw CO2 uitstoot te compenseren via Hivos projecten draagt u en uw bedrijf direct bij aan de verspreiding van biogasinstallaties in Kenia, Tanzania en Oeganda. U neemt verantwoordelijkheid voor eigen nog niet te reduceren uitstoot van broeikasgassen én draagt bij aan tal van sociale en milieu voordelen in ontwikkelingslanden.

Klik hier voor meer informatie over CO2-compensatie.

Foto: Sven Torfinn

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder