CO2-ketenaanpak bij groenten- en fruitverwerker Vezet

CO2-neutraal ondernemen

Begin 2021 kwam groenten- en fruitverwerker Koninklijke Vezet B.V. bij Stichting Stimular terecht voor een CO2-analyse van hun scope 3 emissies (emissies in de keten). Dit had Vezet nodig om vragen van hun belangrijkste klant te kunnen beantwoorden. Dat grote bedrijven in hun toeleveringsketen CO2-emissies berekend willen zien, is een ontwikkeling die Marc Herberigs, adviseur duurzaam ondernemen bij Stimular, ziet toenemen. De meeste MKB-bedrijven hebben de CO2-emissies van de eigen bedrijfsvoering goed in beeld, maar scope 3 is een ander verhaal, want waar begin je? “In het begin hadden we geen idee waar we moesten beginnen,” vertelt Els van Soest-Cornelissen, kwaliteitsmanager bij Vezet. Herberigs: “Voor scope 3 heb je als bedrijf meestal een expert nodig, zeker de eerste keer dat je ermee bezig gaat”.

Uitstoot eigen bedrijfsvoering al goed in beeld

Vezet had inmiddels al een goed beeld van de CO2-emissies van haar gebouwen en eigen vervoer met behulp van de Milieubarometer. In 2020 bedroegen deze (scope 1 en 2 emissies) 2.500 ton. Ongeveer de helft hiervan was het gevolg van elektriciteitsverbruik, nodig voor het produceren en koelen van de producten. Er is dan ook al flink aan gewerkt om deze te verminderen.

Maar wat zit er in de keten?

Waar data van de eigen bedrijfsvoering (elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik) meestal makkelijk voor handen zijn, moet je voor scope 3 data dieper in de administratie duiken. Van Soest ging op zoek naar informatie, maar verzandde in een woud aan duurzaamheidsrapporten. “Ik kon er helemaal niets mee.” Ze stuitte in haar zoektocht op Stimular die de Milieubarometer beheert. “Bij hen kon ik met al mijn vragen terecht.”

Gelukkig heeft Vezet een goed beeld van de inkoop van haar producten, inclusief de herkomst om het transport ervan te kunnen analyseren. Verder kun je denken aan data over transport van de medewerkers en ingehuurde diensten, transport en verwerking van bedrijfsafval, transport en distributie van de verkochte producten en gegevens over energieverbruik en verspilling bij de eindconsument.

Van Soest: “Het is vooral belangrijk wat je precies invult. Een voorbeeld: hoe voer je verpakkingen in het systeem in? Gebruik je kilo’s of gebruik je eenheden? Een inkoper zal wat anders invullen.” Met hulp van Stimular bracht Vezet haar scope 3 in kaart.

Tien keer zoveel emissies in scope 3

Het resultaat: de scope 3 emissies in de keten zijn meer dan tien keer zo groot als de emissies van de eigen bedrijfsvoering. De categorieën met de meeste klimaatimpact zijn:

  • Inkoop van groente en fruit: emissies ontstaan door een verscheidenheid aan activiteiten in het productieproces, zoals de productie van zaden, het gebruik van kunstmest en gewasbescherming, energieverbruik voor landbewerking en irrigatie en afhankelijk van het seizoen energieverbruik in de kassen.
  • Upstream transport en distributie: de aanvoer van producten van de telers wereldwijd naar Vezet door vrachtwagens, treintransport en scheepvaart.
  • Verpakkingen: transport, productie en verwerking van verpakkingsmaterialen als zakken, bakjes en deksels van verschillende soorten plastic en papier.

Omdat Stimular de brondata en rekenmethodiek overgedragen heeft, heeft Vezet nu inzicht in welke specifieke producten er binnen deze categorieën het grootst zijn. Ook kunnen ze nu elk jaar hun data specifieker maken, zodat inzicht in de CO2-uitstoot continu verbetert.

Goede kapstok voor vervolgstappen

De analyse van scope 3 emissies gaf Van Soest veel inzichten: “Met de analyse van Stimular zien we echt waar de impact zit, en kunnen we grote van kleine zaken onderscheiden. Ik heb veel geleerd over onze scope 3 emissies. Nu gaan we doorpakken en de grote impactcategorieën terugdringen. Samen met de telers zijn we afgelopen jaar aan de slag gegaan om de milieu-impact van de teelt verder te analyseren en stappen te zetten om deze te verlagen. Ons doel is om in 2030 scope 1, 2 en 3 samen met 45% te laten dalen.”

Ook aan de slag met jouw scope 3 emissies? Lees verder over de ondersteuning van Stimular bij de analyse van CO2-emissies bij ketenpartners.

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder