De Climate Makeover van de gemeentelijke organisatie Leiden

Climate makeover resultaten

“Het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie is noodzakelijk wil je als duurzaamheids-partner geloofwaardig blijven en stimulerend zijn.” Het belang en de aanpak van het verduurzamen van de Leidse gemeentelijke organisatie is extra onder de aandacht gekomen nadat zij in het najaar van 2015 de Climate Makeover won.

Met de Climate Makeover gaat de gemeentelijke organisatie van Leiden de uitdaging aan om in een jaar tijd haar CO2-voetafdruk te minimaliseren. Een eerste inventarisatie van het energieverbruik van de ambtelijke huisvesting maakte duidelijk dat zowel organisatorisch als concreet op het verbruik veel winst te behalen is. Op de verschillende duurzaamheidthema’s vinden ontwikkelingen plaats.

Thema mobiliteit

Mede vanuit het luchtkwaliteitsplan is aandacht besteed aan het verduurzamen van het eigen wagenpark binnen de gemeente. Daarnaast heeft de aanschaf van kwalitatief goede (elektrische) dienstfietsen ertoe geleid dat daar meer en meer gebruik van wordt gemaakt. Ook voor afspraken in de regio blijkt de elektrische dienstfiets een positieve aanvulling te zijn.

Binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland worden de nieuwe fietsknooppuntborden biobased aanbesteed; deze borden zijn 70% biobased. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om aanvullend hierop een pilot uit te voeren met 98% biobased borden.

Thema mobiliteit-energie

Er liggen zonnepanelen op het dak die de energiebehoefte van de 2 e-bestelbusjes en de e-scooters en e-fietsen dekken voor Stedelijk Beheer. Voor deze locatie is nog overleg of men het dak wil verhuren aan een project voor collectieve panelen van bewoners van de Zeeheldenbuurt.

Ook op een ander kantoor zijn zonnepanelen gelegd die stroom leveren aan de e-laadpalen; er is een laadpaal voor de deur in de openbare ruimte geplaatst die ook beschikbaar is voor ondernemers / bezoekers van het bedrijventerrein.

Thema energie

Op het gebied van energie heeft de gemeentelijke organisatie nog veel stappen te maken. Het gebruik en de bron van de energievoorziening is op dit moment niet goed inzichtelijk. Ambtelijk is recent besloten om een energiecoördinator aan te stellen die inzichtelijk moet maken hoe het er met alle verbruiksgegevens van de ambtelijke huisvesting voor staat, welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden en hoe de gemeente kan overstappen naar groenere energie.

Recentelijk is een belangrijke stap gemaakt met het verduurzamen van de straatverlichting door overgang naar LED en door het plaatsen van  LED-verlichting in de gemeentelijke parkeergarages. Ook zijn in de besluitvorming over de toekomstige ambtelijke herhuisvesting (inclusief Stadhuis) en over het combibad duurzaamheidsambities opgenomen.

De Omgevingsdienst West Holland heeft energiescans uitgevoerd bij 7 grote gemeentelijke panden. De resultaten hiervan worden binnenkort met de afdeling Vastgoed besproken. Ook verduurzaamt de gemeente Leiden zijn eigen vastgoedportefeuille om het goede voorbeeld te geven. In juli 2016 is een bureau geselecteerd om een top 25 te maken van de panden uit de kernportefeuille (circa 120) met het hoogste energiebesparingspotentieel. Na de zomer zal voor deze 25 panden een maatwerkadvies worden opgesteld waarna de verduurzaming van deze panden kan beginnen.

Benieuwd naar hoe de andere winnaars van de eerste editie van de Climate Makeover invulling geven aan het reduceren van hun CO2-voetafdruk? Bekijk dan de Climate Makeover webpagina >

Gerelateerde artikelen

Hoe Polygon werkt aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering

Climate makeover resultaten

Polygon was in 2016 een van de winnaars van de Climate Makeover. Dit adviestraject georganiseerd...

Lees verder