De duurzame voordelen van een groene werkomgeving

CO2-neutraal ondernemen

De duurzame voordelen van een groene werkomgeving

De natuurlijke omgeving is van grote waarde voor bedrijven en organisaties. Groen verbetert het milieu, vermindert de luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Een bedrijf kan haar uitstraling, het werkklimaat en de acceptatie bij omwonenden en overheden vergroten door te investeren in natuur, water en landschap.

Een belangrijke uitdaging voor de aankomende jaren is om bedrijventerreinen zo in te richten dat de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress, stortbuien en hoogwater, worden opgevangen. Bedrijventerreinen zijn hotspots voor in het bijzonder hittestress en stortbuien. Vergroening van een locatie vermindert de effecten van klimaatverandering door verkoeling en een betere afvoer van water.

Voordelen groene werkomgeving

Een groene omgeving is een plaats waar bedrijven zich graag vestigen en waar medewerkers graag wonen. In een groene omgeving is onroerend goed gewilder en zorgt daarmee voor een hogere waarde van het vastgoed. Groen versterkt hiermee de economische groei van een stad. Een voorbeeld: Greenpark in Rotterdam heeft een complete groene gevel. Aantrekkelijk voor huismussen en vlinders en goed voor verkoeling. Ook heeft de gevel een aantrekkingskracht op wandelaars. De kosten voor de gevel worden terugverdiend met waterbesparingen en vermindering van luchtvervuiling.

Hoe vergroenen?

Vergroening kan soms plaatsvinden met relatief eenvoudige maatregelen, maar soms is een compleet innovatief ontwerp van een vestigingsterrein nodig. Het is daarbij van belang eerst in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn voor een sociaal en natuurvriendelijk ontwerp. Ook kunnen metingen van biodiversiteit in de omgeving van het bedrijf nuttig zijn en is het van belang om in de toekomst te monitoren of genomen groene maatregelen het gewenste effect hebben. Dit kan als bedrijf alleen of samen met anderen in de omgeving.

Onderzoek

Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit, doet onderzoek naar de groene openbare ruimte en hoe deze kan bijdragen aan een leefbare, bedrijvige en gezonde stedelijke omgeving. Ons onderzoek ondersteunt de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen zoals in de Streekterpoort of Brainport Eindhoven. Stadsontwikkeling met een groene component!

Meer lezen?

H. Bouwmeester, G.J. Verkade, R.P.H. Snep, A.A.J. Rutjens, (2010) Groen werkt beter : kansen voor bedrijventerreinen en natuur, Den Haag : Sdu Uitgevers
R. Snep (2009) Biodiversity conservation at business sites – options and opportunities, Wageningen: Wageningen University and Research Centre
V.H.M. Kuypers, M.W.A. Hounjet, E.A. de Vries (2007) Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort, gebiedsinventarisatie en scenariostudie, Wageningen: Alterra.

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder