Dé klimaatstandaard voor bedrijven die werken aan CO2-reductie

CO2-neutraal ondernemen

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken. Daarvoor gaat Nederland de komende jaren minder CO2 uitstoten, en ook het bedrijfsleven moet daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die dat willen en in actie komen. Dat zegt Mark Huis in ’t Veld, Senior Carbon Advisor van Climate Neutral Group.

In 4 stappen naar Zero CO2

Climate Neutral Group (CNG) helpt organisaties te verduurzamen aan de hand van vier stappen. Mark: “We beginnen altijd met de CO2-footprint, die inzicht geeft in je uitstoot. Daarnaast adviseren we over een reductiestrategie en de mogelijkheden voor CO2-compensatie. Als bedrijven kiezen voor certificering van hun organisatie, producten of diensten, dan is het realiseren van reductie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs één van de belangrijkste criteria waaraan ze moeten voldoen.”

Met de klimaatneutraal-certificering is CNG al jaren geleden gestart.  Mark: “Het aantal gecertificeerde klanten en vooral producten groeide enorm, en de vraag naar een robuuster en onafhankelijk programma nam toe. De waarde van de claim ‘klimaatneutraal’ moet in balans zijn met de inspanningen die de gecertificeerde bedrijven plegen, en met de behaalde resultaten om hun klimaatimpact te verminderen, ook in hun supply chains. Dat maakt dat bedrijven met trots de claim en het logo Climate Neutral Certified kunnen voeren.”

De eerste onafhankelijke Klimaatneutraal-standaard

Inmiddels is de eerste onafhankelijke klimaatstandaard, Climate Neutral Certification, een feit. Mark: “De standaard is ontwikkeld aan de hand van ISEAL’s Code of Good Practice. Dat betekent onder andere dat de verificatie extern wordt gedaan, met audits door onafhankelijke Certification Bodies, zoals Ecocert en Preferred by Nature.” Daarbij is CNG, als eigenaar van de standaard, sinds dit najaar geaccepteerd als Community Member van ISEAL. “Het was een pittig en intensief traject. Dus we zijn er enorm trots op dat dit blijkt te voldoen aan de vraag van ambitieuze bedrijven die inzetten op reductie van hun CO2-uitstoot. Afgelopen jaar zien we de vraag toenemen, ook vanuit het buitenland. Klanten zijn tevreden over de standaard, het proces en de externe audits!”

De standaard is er voor organisaties, producten en diensten. Mark: “Zo draagt bijna een kwart van de koffie in de Nederlandse supermarkten het logo Climate Neutral Certified. Ook zijn en er inmiddels tal van gecertificeerde bloemen, bananen en soorten thee verkrijgbaar. Vooral de vraag uit de agrifoodsector is enorm. Daar is reductie in de keten, van Farm-to-Fork, een hot item.”

Strakke planning

De criteria in de standaard zijn strakker volgens Mark: “Voorheen was er wel een verplichting voor een reductieplan, maar nu draait het ook om het jaarlijks behalen van resultaten. Een bepaalde mate van flexibiliteit is ingebouwd: een investering een jaar uitstellen kan, om daarna de nodige reductiesprong te maken. Omgekeerd is het zo dat een bedrijf dat goed presteert voordelen heeft bij de volgende audit.”

De nieuwe standaard is afgestemd op de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Klimaatwet. Daarmee wordt als doel 55% CO2-reductie in 2030, en 100% in 2050 aangegeven. Mark: “De tijdlijn is duidelijk en daar moet een bedrijf naartoe werken. Dan is het belangrijk te weten waar je staat en welke acties je gaat ondernemen. Dat mag stapsgewijs, maar je kunt niet 5 jaar niets doen en dan ineens aan de slag gaan. Daar neemt de standaard geen genoegen mee.”

Soms zien we een bedrijf tegen grenzen aanlopen. Mark: “Bij een fabrikant die geen vergunning krijgt voor zonnepanelen omdat het lokale elektriciteitsnet dit niet aankan, geldt de flexibiliteitsregel bij de verificatie.”

Ambitieuze criteria

De standaard is volgens Mark ambitieus: “Er zijn strakke criteria en er is een duidelijk tijdpad. En als je bijvoorbeeld gebruik maakt van tools om je footprint te berekenen, dan moeten die aan internationale eisen voldoen. Een berekening waarvan onduidelijk is waar het precies op gebaseerd is, dat kan niet. We controleren strak op de claims van bedrijven, dus ze kunnen zich niet groener voordoen dan ze zijn. Dat maakt het keurmerk geloofwaardig en transparant.”

‘Climate management system’

Wat zijn volgens Mark de belangrijkste redenen voor bedrijven om aan de slag te gaan met de klimaatneutraal-standaard? Mark: “Wij motiveren bedrijven om zich aan te sluiten bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Dat doen we door inzicht te bieden in CO2-uitstoot en te helpen bij de reductie en compensatie ervan. Als je dan die vierde stap zet, certificering, dan maak je je inspanningen zichtbaar voor de buitenwereld, en transparant en geloofwaardig door onze standaard.”

De nieuwe standaard vormt dus een mooie leidraad om naar de klimaatdoelen toe te werken. Mark: “Uiteindelijk moet ieder bedrijf aan de slag. Deze standaard helpt je bij je planning, het opstellen van criteria en het aanpassen van je productie of bedrijfsvoering. Maar je gaat ook duidelijke taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan mensen. De weg naar CO2-neutraal krijgt daarmee een goede structuur en raakt ingebed in de organisatie. Eigenlijk is het een prachtig climate management system.”

Wil je meer weten over de Climate Neutral Certification Standard? Kijk dan op www.climateneutralcertification.com of neem contact op via deze link >

Foto’s: Shutterstock & CNG

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder