Deelnemers CO2-onderzoek: “Energie besparen? Gewoon doen!”

CO2-neutraal ondernemen

Rob van der Rijt, deelnemers onderzoek CO2-reductie en prijs,

Op vrijdagmiddag 17 mei jl. kwamen zeventien gemotiveerde Brabantse ondernemers uit de horeca, de maakindustrie en de metaalsector bijeen op het Provinciehuis. Dit om van experts maar vooral ook van elkaar te leren over besparing van energie en hiermee samenhangend CO2-uitstoot.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is een pilot van het Klimaatplein waar 12 MKB bedrijven begeleidt worden met de mogelijkheden tot besparing en verduurzaming in hun bedrijf. Zij krijgen inzicht in de eigen CO2-voetafdruk en de CO2-kosten die daarmee gepaard gaan. Op de bijeenkomst waren dan ook veel van deze bedrijven aanwezig om hun eerste ervaringen met de aanwezigen te delen.

De keten

De deelnemers bleken vooral gemotiveerd te zijn door maatschappelijk verantwoord ondernemen om de CO2 uitstoot te beperken. Zij zien de vraag naar duurzame producten bij hun afnemers en klanten toenemen. Nu grotere afnemers als LEGO en Heineken binnen de eigen bedrijfsvoering al stappen hebben gemaakt, wenden zij zich tot hun leveranciers voor de volgende verduurzamingsslag in de keten: het MKB.

Gewoon doen

In de werksessies met een CO2-expert en best practices werd verder ingegaan op de mogelijkheden binnen ieder bedrijf en sector.  Het bleek dat het van groot belang is om bij het uitvoeren van maatregelen je personeel mee te nemen. Betrek ze bij het ophalen van ideeën. Ook het ‘gewoon doen’ werd genoemd, ga gewoon van start met de quick wins van energiebesparing. En zorg bij de meer ingrijpende maatregelen voor een passende planning en begroting.

Concrete bespaarmaatregelen

Hoe is te besparen op energie en dus CO2, en welke maatregelen kan mijn bedrijf nemen? Dat bleek bij de deelnemers toch al best helder. Genoemd werden onder andere het plaatsen van LED-verlichting, het plaatsen van voorzetramen om de warmte binnen te houden, het monitoren van het energieverbruik en het beter afstellen van compressoren. Maar ook het hergebruiken van warmte die vrij komt bij een productieproces, het plaatsen van zonnepanelen en een warmtewisselaar werd genoemd.

En nog een belangrijke tip: bekijk welke subsidies en financieringsmogelijkheden er allemaal verkrijgbaar zijn.

“Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan meer inzicht en motivatie om de bespaarstappen daadwerkelijk dit jaar te zetten. Begin 2020 wordt beschreven welke maatregelen allemaal zijn genomen door de deelnemers aan het CO2-onderzoek.” aldus initiatiefnemer Rob van der Rijt. “Op 7 november aanstaande zal hier bovendien tijdens het energiefestival in Eindhoven opnieuw aandacht aan worden besteed. Hopelijk zie ik je dan?!”

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder