Deelnemers CO2-onderzoek: “Energie besparen? Gewoon doen!”

CO2-neutraal ondernemen

Rob van der Rijt, deelnemers onderzoek CO2-reductie en prijs,

Op vrijdagmiddag 17 mei jl. kwamen zeventien gemotiveerde Brabantse ondernemers uit de horeca, de maakindustrie en de metaalsector bijeen op het Provinciehuis. Dit om van experts maar vooral ook van elkaar te leren over besparing van energie en hiermee samenhangend CO2-uitstoot.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is een pilot van het Klimaatplein waar 12 MKB bedrijven begeleidt worden met de mogelijkheden tot besparing en verduurzaming in hun bedrijf. Zij krijgen inzicht in de eigen CO2-voetafdruk en de CO2-kosten die daarmee gepaard gaan. Op de bijeenkomst waren dan ook veel van deze bedrijven aanwezig om hun eerste ervaringen met de aanwezigen te delen.

De keten

De deelnemers bleken vooral gemotiveerd te zijn door maatschappelijk verantwoord ondernemen om de CO2 uitstoot te beperken. Zij zien de vraag naar duurzame producten bij hun afnemers en klanten toenemen. Nu grotere afnemers als LEGO en Heineken binnen de eigen bedrijfsvoering al stappen hebben gemaakt, wenden zij zich tot hun leveranciers voor de volgende verduurzamingsslag in de keten: het MKB.

Gewoon doen

In de werksessies met een CO2-expert en best practices werd verder ingegaan op de mogelijkheden binnen ieder bedrijf en sector.  Het bleek dat het van groot belang is om bij het uitvoeren van maatregelen je personeel mee te nemen. Betrek ze bij het ophalen van ideeën. Ook het ‘gewoon doen’ werd genoemd, ga gewoon van start met de quick wins van energiebesparing. En zorg bij de meer ingrijpende maatregelen voor een passende planning en begroting.

Concrete bespaarmaatregelen

Hoe is te besparen op energie en dus CO2, en welke maatregelen kan mijn bedrijf nemen? Dat bleek bij de deelnemers toch al best helder. Genoemd werden onder andere het plaatsen van LED-verlichting, het plaatsen van voorzetramen om de warmte binnen te houden, het monitoren van het energieverbruik en het beter afstellen van compressoren. Maar ook het hergebruiken van warmte die vrij komt bij een productieproces, het plaatsen van zonnepanelen en een warmtewisselaar werd genoemd.

En nog een belangrijke tip: bekijk welke subsidies en financieringsmogelijkheden er allemaal verkrijgbaar zijn.

“Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan meer inzicht en motivatie om de bespaarstappen daadwerkelijk dit jaar te zetten. Begin 2020 wordt beschreven welke maatregelen allemaal zijn genomen door de deelnemers aan het CO2-onderzoek.” aldus initiatiefnemer Rob van der Rijt. “Op 7 november aanstaande zal hier bovendien tijdens het energiefestival in Eindhoven opnieuw aandacht aan worden besteed. Hopelijk zie ik je dan?!”

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder